Capio
Capio
Capio
Rond på S:t Görans sjukhus

Så arbetar Capio med innovation & digitalisering

På Capio är vi nyfikna och nytänkande och vill vara med och lösa välfärdens utmaningar. Vår ambition är att ständig utveckla sjukvården och vara öppna för ny teknik och nya arbetssätt som kan förbättra såväl för patienten, som för våra medarbetare.

Innovation

I Capio Sverige har vi förmånen att samarbeta med Ramsay Santé Innovation & Partnership Hub. Detta är ett tvärfunktionellt team som samarbetar med samtliga länder inom koncernen med syfte att stödja och underlätta innovation. Genom Innovation & Partnership Hub vill vi bidra till detta syfte genom att systematiskt förförädla idéer till koncept och projekt samt driva långsiktiga innovations- och acceleratorprogram. Genom flera interna och externa samarbeten och partnerskap arbetar vi därför med att designa lösningar som ska möta både dagens behov och morgondagens krav. På så sätt genomförs exempelvis allt ifrån samverkan med innovativa testbäddar (så kallade Living Labs), pitch-dagar, ett årligt Innovation Award, webinarium och konsultinsatser rörande införande av innovativa arbetssätt.

Digitalisering

Vi är stolta över att vi inom Capio jobbar proaktivt för att ligga i framkant gällande arbetssätt och verktyg inom både ny och etablerad teknik, för att hela tiden förbättra våra verksamheter och kunna finnas där för våra patienter på allra bästa sätt. Vi pratar ofta om digifysisk vård - att våra fysiska och digitala mötesplatser ska komplettera varandra. Flexibelt och tillgängligt.

Inom ramen för digitalisering har vi ett flertal initiativ, utmärkelser och pågående projekt som syftar till att främja och lyfta olika utvecklingsinsatser och digitala lösningar.