Capio
Capio
Ultraljudsundersökning

Capio satsar på innovation – från idé till tester i verkligheten

22 november 2022

Capios franska ägare Ramsay Santé lanserar nästa år "Living Labs" för att stärka innovationskapaciteten inom hälso- och sjukvård i Frankrike och i de nordiska länderna. Genom att testa idéer i verklig miljö kan innovativa lösningar tas fram och spridas.

Konceptet ”Living Labs” handlar om att bygga upp lokala innovationspartnerskap för att skapa samarbeten med interna och externa partners och att främja utbyte av erfarenheter. Tack vare agila arbetssätt kan tiden från idé till tester i verklig miljö kortas ner, vilket gagnar både patienter och vårdpersonal. Capios Living Labs kommer att fungera som ambassadörer för innovation och nya idéer och samtidigt sammanförs vårdpersonal, patienter, chefer och externa parter.

Vad är Living Labs?

Capios första Living Labs kommer att lanseras i början av 2023 och innefattar flera medicinska områden som till exempel primärvård, psykiatri och onkologi.

Living Labs kommer att vara en del av de befintliga lokala ekosystemen för innovation i respektive regioner i Frankrike, Sverige, Norge och Danmark. De kommer också att anslutas till det internationella nätverket för Ramsay Santé Living Labs som möjliggör spridning av goda arbetssätt och lösningar inom koncernen. För de mest innovativa projekten kommer även internationell spridning till andra Ramsay-bolag i världen att vara möjlig.

– Living Labs kommer att vara användbara för att öka vår innovationsförmåga inom hela Ramsay Santé-koncernen, till förmån för patienter, sjukvårdspersonal och alla de partners som dessa projekt kommer att sammanföra på lokal och internationell nivå. De är ytterligare ett bevis på att vår vision håller: Att förbättra hälsa genom ständig innovation, säger Pascal Roché, VD för Ramsay Santé.

Innovativa sätt att arbeta med patientflöden och dokumentation

Varje Living Lab kommer att definiera sina egna prioriterade fokusområden att arbeta med, där specifika behov och utmaningar står i fokus. Ramsay Santé's Innovationshub kommer tillsammans med de lokala Living lab-teamen hitta externa samarbeten eller utveckla innovativa lösningar som kan testas på de olika enheterna.

– I Frankrike kommer ett Living Lab vid Pôle Aquitaine att fokusera på patientflödet vid kirurgi, och vid Artro Clinic i Stockholm kommer fokus bland annat att ligga på effektiva sätt att dokumentera konsultationer, säger Towa Jexmark, chef på Innovationshubben.

Efter den första lanseringen av Living Labs i januari 2023 kommer ytterligare verksamheter att läggas till under de kommande månaderna. Till en början kommer det att finnas fem i Frankrike och fyra i de nordiska länderna.

Lansering av Ramsay Santé Acceleration Program

Med stöd av Living Labs lanserar Ramsay Santé parallellt ett acceleratorprogram för att arbeta närmare med lovande startup-företag inom hälsosektorn.

Programmet förvaltas av Innovationshubben och kommer att stödja utvecklingen av franska, svenska, norska och danska start-ups. Dessa kommer att få tillgång till professionell coachning från våra experter inom hälso- och sjukvård och delta i workshops gällande utveckling ur både patient- och kliniskt perspektiv.

Curest och HoopCare, är två nystartade företag inom e-hälsa, som inleder programmet i november 2022.

  • Curest erbjuder nyskapande metoder för fysioterapi som bygger på vetenskaplig forskning och användning av virtuell verklighet (VR). Deras system kopplar samman behandlare och patienter och samlar in värdefulla data från varje rehabiliteringstillfälle.
  • HoopCare är en virtuell preoperativ tjänst för icke-akuta operationer. Genom att optimera hälsan och säkerheten för varje patient inför operation blir kirurgi och narkos säkrare.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier