Capio
Capio

Nyhetsarkiv

Här kan du hitta alla Capios nyheter och pressmeddelanden.

Visar 196 nyheter:

Capio logotyp

13 december 2023

Capios svar i sin helhet till SVT angående akutläkarbesök i SÄBO verksamhet, region Stockholm

Idag den 13 december 2023 har SVT gjort ett inslag om Capios akutläkarbesök vid SÄBO-enheter i Stockholm där Capio utför vård enligt avtal med Region Stockholm. I reportaget framförs allvarlig kritik mot Capio där vi påstås ha fuskat med ersättningar för akutläkarbesök i syfte att tjäna pengar. Capio har varit tydliga med att akutläkarbesök är en del av avtalet med Regionen och således inga extraintäkter. Akutläkarbesöken, som initieras av personal på boendena, syftar till att ge de boende patienterna vård i rätt tid för att undvika komplikationer och inläggning på akutsjukhus, helt i linje med Region Stockholms intentioner för vården av äldre. Capio har också påpekat att Region Stockholm har insyn i vår SÄBO-verksamhet, i de utförda akutläkarbesöken och har inte riktat någon kritik mot Capio i detta avseende. Capio ser mycket allvarligt på den framförda kritiken och genomför nu en utredning i nära samarbete med Region Stockholm. Utredningen leds av Capios tf. Chefsläkare Peter Holm och syftar bland annat till att säkerställa följsamhet till avtalsvillkoren. SVT’s granskning avser en tidsperiod på 7 år och mer än 40 000 patientbesök, vilket är en omfattande tidsperiod och ett mycket stort antal läkarbesök. Capio har bemött kritiken och svarat på SVT’s frågeställningar och vi återger svaret i sin helhet nedan.

Följ Capio i sociala medier

Presskontakter

Liza Manestam

Marknad & Kommunikationsdirektör

liza.manestam@capio.com072-0707190
Liza Manestam

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö