Capio
Capio
Capio
Victoria Bohlin och Anna Fahlgren med kollegor

Capio Psykiatri Jakobsberg Öppenvård vinnare av Årets Digifysiska Prestation

15 februari 2023

Årets Digifysiska Prestation är en utmärkelse som delas ut av Capio Specialistkliniker till en verksamhet som gjort särskilda utvecklingsinsatser med hjälp av digital teknik. Årets vinnare är Capio Psykiatri Jakobsberg Öppenvård som tack vare ett kreativt angreppssätt – utan att rucka på kvaliteten – hjälper en patientgrupp som annars får vänta länge på vård.

Capio Psykiatri Jakobsberg Öppenvård

Är en allmänpsykiatrisk mottagning som erbjuder öppenvård för dig som har behov av behandling på specialistnivå.

Capio Psykiatri Jakobsberg Öppenvård är en allmänpsykiatrisk mottagning som erbjuder öppenvård till de personer som har behov av behandling på specialistnivå. Antalet remisser med önskemål om en neuropsykiatrisk utredning ökar hela tiden, samtidigt som det är en lång process från remiss till färdig utredning. Trots att antalet utredningar per år ökade från ca 70 till ca 150 ökade även väntetiderna, vilket ledde fram till en idé att utveckla bedömningsprocessen – något som har varit gynnsamt både för patienter och medarbetare.

Kreativt angreppssätt som inte ruckar på kvaliteten

Anna Fahlgren, enhetschef på Capio Psykiatri Jakobsberg Öppenvård, har jobbat 40 år inom psykiatrin. Hon menar på att screeningen har blivit mer kvalitativ och att man känner sig tryggare av vetskapen om att rätt patienter, det vill säga de med störst behov, väntar på utredning.  

– Vår nya process involverar en chatt, där man får svara på frågor som motsvarar ett besök. Detta gör vi för att få in så mycket information som möjligt för att kunna ta ställning om man är berättigad en utredning inom specialistpsykiatrin. Patienterna kan svara i lugn och ro hemma och verkligen få möjlighet att fundera över frågorna. Efteråt tar en psykolog vid och går igenom svaren och oftast räcker den informationen för att fatta beslut gällande utredning, säger Anna Fahlgren.

Den administrativa tiden ligger nu på 30 minuter, som innan låg på över 90 minuter då dessa frågor ställdes vid ett fysiskt besök med mycket dokumentation efteråt. Nu kan man i stället använda det här materialet och skicka över det i journalen.

– Tidsvinsten vi har gjort genom den här nya processen är stor. På den tid vi tjänar genom vår lösning, kan vi göra ungefär 9 ytterligare utredningar per år, lågt räknat. Den stora vinsten är dock att patienterna är nöjda, vi kan bedöma fler patienter på kortare tid och fatta jämnare och mer rättvisa beslut, fortsätter Anna Fahlgren.

Juryns motivering till det vinnande bidraget

Mottagningen har tagit ett nytt grepp på det stora och växande antal patienter som idag väntar på neuropsykiatrisk utredning genom att skapa en digital process med bibehållen medicinsk kvalitet, minskad resursåtgång och ökad empowerment för patienterna.

I stället för att vänta på ett fysiskt nybesök till psykolog, får patienten direkt ett digitalt utskick med alla relevanta formulär som ska fyllas i. Patienten har möjlighet att fylla i dessa i lugn och ro och skapar därmed sin egen anamnes som skickas in för utvärdering. Nybesöket ersätts med att psykologen granskar formulären och gör en samlad bedömning. Antingen har patienten ingen neuropsykiatrisk diagnos och remitteras snabbt tillbaka till primärvården, eller så beslutar man att en fullständig utredning ska göras.

Genom denna förändring har man gått från 90 till 30 minuters tidsåtgång per patient för psykologerna, vilket möjliggör att fler patienter kan utredas. 2020 gjordes 41 utredningar och under 2022 gjordes 147 utredningar där väntelistan har minskat med 25%. Man har också minskat tiden det tar till patienten får besked om det blir aktuellt med en utredning eller inte.

Metoden är fullt implementerad på mottagningen och kan nyttjas på flera kliniker och även vid andra diagnoser.

Övriga nominerade till Årets Digifysiska Prestation var:

  • Kirurgen/psykiatri i Lundby
  • Vårdplaneringen Läkargruppen
  • Ögon Lundby
  • Smärta och utmattning Ringens Vårdcentral

De fem nominerade bidragen har bedömts efter fyra kriterier: patientpåverkan, medarbetarpåverkan, medicinsk kvalitet och breddinförande.

Capio Psykiatri Jakobsberg Öppenvård

Är en allmänpsykiatrisk mottagning som erbjuder öppenvård för dig som har behov av behandling på specialistnivå.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier