Capio
Capio
Capio
Capio Artro Clinic

Capio Artro Clinic testar AI inom taligenkänning

6 mars 2023

Capios ägare Ramsay Santé fokuserar på att bygga upp lokala innovationscentrum, så kallade ”Living Labs”. Här kan tiden från idé till test i verklig miljö kortas ner och bra lösningar spridas vidare inom organisationen. Capio Artro Clinic, som bedriver ortopedi i Stockholm, är först ut med sin innovativa idé – AI inom taligenkänning.

Läs mer om Capio Artro Clinic

Capio Artro Clinic är Sveriges ledande idrottsskadeklinik.

Erik Rönnblad, VD och verksamhetschef för Capio Artro Clinic, tillsammans med Ida Kindlund, legitimerad fysioterapeut och Chief Clinical Information Officer, är kontaktpersoner mot Ramsay Santés innovationshubb. Innovationshubben sköter i sin tur samarbetet med de olika ”Living Labs” som har initierats. Erik och Ida tycker båda att det underlättar för verksamheten att få hjälp av innovationshubben för att driva igenom sina digitala projekt.

Tal-till-text i en ny tappning

Ett av projekten ”Voice-to-invoice”, handlar om tal-till-text, något som redan har använts på många håll inom vården för att diktera journaltext. Här är dock ambitionen att lyfta huvudet ytterligare, på samma sätt som man har gjort i liknande projekt hos Capios systerbolag i Danmark, där man kombinerar taligenkänning, NLP och AI.

– Vanlig tal-till-text löser inte alla behov. Det återstår fortfarande att sätta rätt koder, fakturera och boka in patienter till ett potentiellt återbesök. Dessa uppgifter gör medicinska sekreterare riktigt bra, men i vårt projekt kommer det alltså inte vara sekreterare som lyssnar på diktatet eller fakturerar – utan en robot, säger Ida Kindlund.

Möjligheten att äga hela flödet

Det första målet är flödet från diktering till faktura, ”voice-to-invoice”. Sedan vill vi arbeta vidare mot andra mål för att minska tiden som går åt för administration, som annars hänger i luften. Vi tror att den här lösningen på sikt kommer att förenkla vardagen på kliniken och man kommer även arbeta för att den ska kunna spridas till andra enheter inom Capio.

– Den här formen av NLP är mer innovativ än Siri i telefonen. Det vi ska göra är inte bara att skriva text, utan även bearbeta informationen i textfilen. Systemet uppfattar vad som sägs och kan utifrån det förstå om något mer ska göras. Möjligheterna är många och utöver diagnos- och faktureringskoder kan man tänka sig att registerdata och annan automatisering av remisser, intyg och bokning av besök kommer att kunna göras automatiskt, säger Erik Rönnblad.

Johan Wahlström från innovationshubben beskriver att det innovativa i arbetet handlar om att – till skillnad från att bara använda en tal-till-text-tjänst – äga hela dataflödet. Det möjliggör analyserandet och utvecklandet utifrån de olika behov som finns.

Drivkraften att förbättra vården

Både Erik Rönnblad, Ida Kindlund och Johan Wahlström är eniga om att detta inte bara är ytterligare ett pilotprojekt. Målsättningen är att försöka förutse hur allt ska fungera i full drift. Alla tre motiveras av att förbättra vården inifrån och hjälpa både patienter och vårdpersonal. Därför är det så viktigt att tekniken upplevs hjälpande och inte stjälpande.

– Just nu finns det väldigt många system som används parallellt i vården. Genom att minska antalet system, kan vi skapa en bättre arbetsmiljö och bidra till hållbarhet, säger Ida Kindlund.

– Att vara en del av någonting större, det vill säga Ramsay Santé-nätverket med Living Labs, känns kul. Det har redan genomförts ett första nätverksmöte med de andra åtta verksamheterna och genom att utbyta erfarenheter, jämföra sig med andra och lära sig av varandra, fylls inspirationen på, fortsätter Ida Kindlund.

– Det är så peppande att vi är så många som jobbar med innovation tillsammans, avslutar Erik Rönnblad.

Läs mer om Capio Artro Clinic

Capio Artro Clinic är Sveriges ledande idrottsskadeklinik.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier