Dialysenheten

Välkommen till Dialysenheten på Capio Lundby Specialistsjukhus. Dialysenheten ger hemodialys (bloddialys) när njurarna inte längre har tillräcklig funktion.

Vid behov av dialys blir du remitterad till oss. Vi erbjuder även gästdialys. Har du frågor, kontakta vår dialyskoordinator.

Vi erbjuder: Dialys

Remittera till oss: Remisskriterier för Capio Lundby Specialistsjukhus

Vi jobbar i team

Vi jobbar i team med olika yrkeskategorier för att du som patient ska få den bästa vårdkedjan. På enheten arbetar läkare, sjuksköterskor, dietist, kurator och medicinsk sekreterare. Varje patient tilldelas en patientansvarig läkare (PAL) och en patientansvarig sjuksköterska (PAS).

Svenskt Njurregister

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi rapporterar till Svenskt Njurregister, ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att förbättra njursjukvården.

Dialys

Kontakta Dialysenheten

Kontaktuppgifter Dialyskoordinator

Mån, ons, fre kl. 7.00-19.00
Tis, tors kl. 7.00-15.00
Lör kl. 7.00-14.00

Tel: 031-65 72 86

Enhetschef: Carina Bråtendal