Capio
Capio
Capio

Dialysenheten

Välkommen till Dialysenheten på Capio Lundby Specialistsjukhus. Dialysenheten ger hemodialys (bloddialys) när njurarna inte längre har tillräcklig funktion.

Hur kan vi hjälpa?

Vi behandlar de flesta sjukdomar och kroppsliga besvär som kräver specialistvård.

Vid behov av dialys blir du remitterad till oss. Har du frågor, kontakta vår dialyskoordinator.

Om behandlingen
En dialysbehandling tar vanligtvis cirka fyra timmar. Vid varje plats finns TV med tillgång till kabel-TV. Det är tillåtet att använda egen mobiltelefon. Vid behandlingen rekommenderas oömma kläder eller patientkläder.

Under behandlingen serveras smörgås med varm eller kall dryck. Ett lagat mål mat ingår också.

Det är möjligt att sköta behandlingen delvis själv. Du får utbildning i hur maskinen fungerar och allt man bör tänka på under en dialysbehandling.

Remittera till oss: Remisskriterier för Capio Lundby Specialistsjukhus

Vi jobbar i team

Vi jobbar i team med olika yrkeskategorier för att du som patient ska få den bästa vårdkedjan. På enheten arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator och medicinska sekreterare. Varje patient tilldelas en patientansvarig läkare (PAL) och en patientansvarig sjuksköterska (PAS).

Svenskt Njurregister

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi rapporterar till Svenskt Njurregister, ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att förbättra njursjukvården.

Hur kan vi hjälpa?

Vi behandlar de flesta sjukdomar och kroppsliga besvär som kräver specialistvård.

Kontakta Dialysenheten

Dialys

Kontaktuppgifter Dialyskoordinator

Mån, ons, fre kl. 7.00-19.00
Tis, tors kl. 7.00-15.00
Lör kl. 7.00-14.00

Tel: 031-65 72 86

Enhetschef: Emelie Berggren