Capio
Capio
Capio
Handintensivt arbete - vad säger den nya lagen?

Handintensivt arbete

Vad innebär lagen för din arbetsplats?

Ett avsnitt i AFS 2019:3 är reglerna som gäller kring Handintensivt arbete. Som en del i AFS 2012:2 har kravet att riskbedöma om arbetet är handintensivt funnits sedan 2019 och om man funnit att så är fallet ska de medicinska kontrollerna genomföras senast 31/10 2021. För arbetstagare som efter den 1/11 2019 började med handintensivt arbete, gäller att medicinska kontroller ska anordnas och genomföras senast tre år efter att det handintensiva arbetet påbörjades. Och sedan genomföras vart tredje år. Om en arbetare upplever problem som tros härledas till handintensivt arbete ska en medicinsk kontroll genomföras inom en månad.

Vad är då handintensivt arbete?

Snabba, ihållande handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft. Om ett sådant arbete är ofta förekommande ska medicinska kontrollerna genomföras.

Exempel på arbetsuppgifter där handintensivt arbete är vanligt är: Montering, filea fisk, styckning, paketering, lokalvård, livsmedelshantering, dagligvaruhandeln med mera.

Ta hjälp med riskbedömningen!

För att veta om arbetet är handintensivt måste en riskbedömning genomföras. 
Huvudsyftet med en riskanalys är inte bara att se vilka som skall göra en medicinsk kontroll eller ej utan viktigare är att genom en bra utförd riskanalys fånga man upp de parametrar som gör att arbetet kan leda till ohälsa.

Genom det har man möjlighet att förändra arbetsmomenten så att man minskar risken för uppkomst av problem. Medicinska kontroller är en åtgärd som i många fall kan undvikas genom att förbättra arbetsmiljön via organisatoriska och tekniska lösningar. Vi hjälper er med kartläggningen!

Kontakta oss

Kontakta våra sjukgymnaster i god tid för översyn om det förekommer handintensivt arbete i er verksamhet: 

Magnus Andersson
Telefon 019-21 79 72 
 

Fyll i vårt kontaktformulär