Capio
Capio

Barnavårdscentraler/BVC

Tillsammans med dig ser vi till att ditt barn får den hälsovård som behövs för att utvecklas, växa och må bra.


Barnhälsovården utför inte bara hälsokontroller och vaccinationer utan finns även som ett stöd både för nyblivna föräldrar och flerbarnsfamiljer. Våra barnavårdcentraler arbetar med förebyggande hälsovård och erbjuder kostnadsfri hälsoövervakning och rådgivning i allt som rör ditt barns hälsa. Barnavårdscentralen följer, utifrån ett nationellt barnhälsovårdsprogram, ditt barns hälsa från det att ni kommer hem från BB fram till skolstart.


Du kan själv välja vilken BVC du vill gå till. Varmt välkommen till Capios barnavårdcentraler.

Visar 82 mottagningar: