Capio
Capio
Capio

ASIH - Avancerad sjukvård i hemmet

Vi är specialiserade på att ge vård i hemmet till patienter med behov av avancerade sjukvårdsinsatser. Som på sjukhus, fast hemma. Våra patienter får hjälp i hemmet, likvärdig den på sjukhus, med till exempel läkemedelsbehandling, symtomlindring, intravenöst dropp, blodtransfusioner och råd om hjälpmedel i vardagen.