Capio
Capio
Sorgset barn sitter i soffa med nalle i knät

Lär dig mer om nedstämdhet

Här får du veta mer om nedstämdhet hos barn och unga, samt vad du som förälder kan göra.

Våra mottagningar

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom Capio Alva Barn och Unga? Här hittar du mer information om våra mottagningar.

Vad är nedstämdhet? 

Nedstämdhet

Nedstämdhet kan upplevas olika, och kan bland annat innefatta sorg, grubblerier, orkeslöshet, ilska, irritation, ont i magen och huvudet, likgiltighet och passivitet. Nedstämdhet kan komma plötsligt, eller vara stegvis tilltagande. Ett vanligt kännetecken på nedstämdhet är att man inte vill eller orkar göra det som brukade kännas roligt. 

Vad är normalt? 

De allra flesta upplever nedstämdhet någon gång under livet, vilket är helt normalt. Det kan komma som en naturlig reaktion på exempelvis en förlust. För vissa går det över av sig själv, medan andra kan behöva hjälp för att komma ur nedstämdheten.

Depression 

När nedstämdheten förekommer under större delen av tiden, under en längre period och dessutom påverkar vardagen negativt kallas det för en depression. Diagnosen fastställs inom vården. Depressioner kan påverka humör, kost, sömn, aktivitetsgrad, koncentrationsförmåga och tankar.  

Självskada och tankar på döden

Vid nedstämdhet kan tankar på döden dyka upp. De kan låta olika, från funderingar till önskningar om att inte finnas mer. Dessa tankar är vanliga, och i sig ofarliga. Tankar på döden och att avsluta sitt liv ska dock alltid tas på allvar, även om det i de allra flesta fallen är låg risk att ungdomen försöker ta sitt liv. För vissa upplevs det som en lättnad att skada sig. Det viktigt att få hjälp att hitta andra strategier som lindrar, utan att göra sig illa.

 

Vad kan jag som förälder göra?

Kartlägg

Genom att kartlägga barnets mående och beteende kan vi få en ledtråd kring vad som behöver förändras. Fundera över frågor som: 

  • När började mitt barn te sig nedstämt?
  • Vad gör barnet mer/mindre av än tidigare?
  • Vad har förändrats i mitt barns sätt att vara?

Aktivera

Med nedstämdhet kommer ofta passivitet. Ju mer vi undviker, stannar hemma och isolerar oss, desto svårare blir det att göra de där aktiviteterna som brukade vara roliga. Hjälp ditt barn att hitta tillbaka till gamla intressen, eller hitta nya aktiviteter som hen tycker om. Det kan även vara mindre aktiviteter, som promenad, pyssel eller att gå på bio. 

Hitta balans

Balansen mellan krav och lustfyllda aktiviteter är viktig för vårt mående. Krav från skola, kompisar och föräldrar behöver balanseras med roliga, självvalda aktiviteter, återhämtning, fysisk aktivitet och god kost.

I akuta fall

Om du är orolig att ditt barn allvarligt skadar sig själv, eller har planer på att avsluta sitt liv ska ni alltid kontakta BUP för akuta insatser. Läs mer om det här.

Läs mer om nedstämdhet/depression

Rädslor, fobier och nedstämdhet Av Liv Svirsky
SHEDO Shedo är en ideell förening som arbetar med självskadebeteenden. Här finns mycket information och tips på hur ni kan arbeta med beteendet (Färdighetslistan). Läs mer här.
1177 Depression hos barn och tonåringar
BUP BUP Stockholm - depression och nedstämdhet
SNORKEL Snorkel.se

 

Mer hjälp

Internetbehandling 

Depression kan behandlas med IKBT, vilket är en internetförmedlad behandling. BUP erbjuder detta till tonåringar 13-17 år via IDA-studien. Läs mer om det här.

Psykologisk behandling

Nedstämdhet och depression kan gå över av sig självt, eller med hjälp av ovanstående tips. Men i vissa fall behövs mer hjälp, stöd och eventuellt behandling. Om du har en pågående läkarkontakt på Capio Alva BUMM kan detta erbjudas via Capio Alva psykologi. I annat fall vänder ni er till vårdcentralen där ni är listade! 

Förskola & skola  

Lyft frågan om nedstämdhet med förskola eller skola. Det är särskilt viktigt om barnet/tonåringen har svårt att hinna med i skolan. Elevhälsoteamet kan hjälpa till vid skolrelaterad ohälsa.

Föreläsning 

Capio Alva psykologi erbjuder löpande föreläsningar om olika aspekter av barns utveckling och psykisk ohälsa, exempelvis "Depression/Nedstämdhet". Datum och tider publiceras på Capio Alvas hemsida. 

Våra mottagningar

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom Capio Alva Barn och Unga? Här hittar du mer information om våra mottagningar.