Capio
Capio
Capio
Pojke i keps ligger på en säng och tittar på sin mobil

Lär dig mer om skolfrånvaro

Här får du veta mer om problematisk skolfrånvaro, samt vad du som förälder kan göra.

Våra mottagningar

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom Capio Alva Barn och Unga? Här hittar du mer information om våra mottagningar.

Vad är problematisk skolfrånvaro? 

Problematisk skolfrånvaro

När barn återkomande stannar hemma från skolan under längre tidsperioder kallas detta problematisk skolfrånvaro. Detta gäller oavsett om frånvaron är giltlig eller ogiltlig, anmäld av föräldrarna eller inte. Ibland kallas dessa barn för hemmasittare. 

Skolplikt

Barn bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla omfattas av skolplikt. Skolplikten innebär att barn ska vara i skolan från och med förskoleklass till och med avslutad grundskola. Skola, vårdnadshavare och barnets hemkommun delar på ansvaret för att barnet går i skolan.   

Vad beror problematisk skolfrånvaro på?

Det finns många anledningar till att barn inte vill eller orkar vistas i skolan. Ofta rör det sig om flera faktorer som ömsesidigt påverkar varandra, exempelvis: 

  • Oro eller ångest  
  • Nedstämdhet eller depression 
  • Ont i magen, huvudet eller andra somatiska symptom
  • Mobbing eller trakasserier i skolan
  • Bristande anpassningar i skolan utifrån inlärningssvårigheter eller en NPF-diagnos
  • Problematisk hemsituation
  • Stora förändringar i barnets vardag, exempelvis byte av skola

 

Vad kan jag som förälder göra?

Fokusera på det som fungerar 

Finns det stunder, ämnen eller situatuoner i skolan ditt barn gillar? Fokusera på dem! Ge mycket beröm och uppmärksamhet då barnet går till skolan. De beteenden barnet får uppmärksamhet för kommer hen att fortsätta med. Sätt upp små delmål och beröm barnet vid varje avklarat delmål. Det är bättre att gå till skolan och vända hem än att inte gå till skolan alls. Det är bättre att gå på en lektion om dagen än ingen alls. Försök hitta vad som kan motivera ditt barn att stegvis återgå til skolan.

Bevara vardagliga rutiner

Försök se till att barnet går upp på morgonen, klär på sig och äter fruksot som om hen skulle till skolan. Att komma ut på en kort promenad på förmiddagen, att röra på sig och äta regelbundet ger en god grund för att må bättre. 

Kontakta skolan

Agera tidigt och kontakta barnets klasslärare eller mentor. Informera om situatonen och vad som gör det svårt för ditt barn att komma till, eller vistas i skolan. Skolan ansvarar för att utreda frånvaron vidare. Efterfråga en åtgärdsplan. Hur kan ni samarbeta för att underlätta för barnet? Om lärare inte återkopplar till dig som förälder, ta frågan vidare till elevhälsoteamet på skolan. Bitr. rektor är ofta ansvarig för elevhäsoteam och kan vara en bra person att kontakta. Skriv ner det ni bestämmer, det kan vara hjälpsamt o eventuella framtida kontakter. 

Gör det tråkigt att vara hemma

Det ska inte vara llt för lockande att stanna hemma. En bra regel kan vara att barnet endast ska kunna göra sådant i hemmet iunder skoltid som det hade kunnat göra i skolan. Dataspel, godis och mobil kan med fördel vara undanlagda och off limits fram till skoldagens slut. Motståndet att gå tillbaka till skolan kan minskas genom att göra det tråkigt att vara hemma. 

Prata med och lyssna på ditt barn

Prata med ditt barn om skolsituationen. Hur trivs ditt barn med lärare och klasskompisar? Vilka situationer fungerar bra och vilka är problematiska (klassrummet, rast, matsal, fritids)? Ställ öppna och nyfikna frågor. Avsätt tid och lyssna på ditt barn. Ibland är det svårt att berätta eller förklara vad som skaver. Pausa samtalet och återkom vid en senare tidpunkt. 

Läs mer om problematisk skolfrånvaro

SPSM Av Liv Svirsky
SHEDO Shedo är en ideell förening som arbetar med självskadebeteenden. Här finns mycket information och tips på hur ni kan arbeta med beteendet (Färdighetslistan). Läs mer här.
1177 Depression hos barn och tonåringar
BUP BUP Stockholm - depression och nedstämdhet
SNORKEL Snorkel.se

 

Mer hjälp

Internetbehandling 

Depression kan behandlas med IKBT, vilket är en internetförmedlad behandling. BUP erbjuder detta till tonåringar 13-17 år via IDA-studien. Läs mer om det här.

Psykologisk behandling

Nedstämdhet och depression kan gå över av sig självt, eller med hjälp av ovanstående tips. Men i vissa fall behövs mer hjälp, stöd och eventuellt behandling. Om du har en pågående läkarkontakt på Capio Alva BUMM kan detta erbjudas via Capio Alva psykologi. I annat fall vänder ni er till vårdcentralen där ni är listade! 

Förskola & skola  

Lyft frågan om nedstämdhet med förskola eller skola. Det är särskilt viktigt om barnet/tonåringen har svårt att hinna med i skolan. Elevhälsoteamet kan hjälpa till vid skolrelaterad ohälsa.

Föreläsning 

Capio Alva psykologi erbjuder löpande föreläsningar om olika aspekter av barns utveckling och psykisk ohälsa, exempelvis "Depression/Nedstämdhet". Datum och tider publiceras på Capio Alvas hemsida. 

Våra mottagningar

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom Capio Alva Barn och Unga? Här hittar du mer information om våra mottagningar.