Capio
Capio
Två barn klättrar i nät på en lekplats

Lär dig mer om utagerande

Här får du veta mer om utagerande beteende och vad du som förälder kan göra.

Våra mottagningar

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom Capio Alva Barn och Unga? Här hittar du mer information om våra mottagningar.

Vad är utagerande beteende? 

Vad är normalt? 

Många barn bråkar emellanåt och testar föräldrarnas gränser. Beroende utvecklingsfas och faktorer i omgivningen, utagerar barn olika mycket. 

Bryta mot normer

Att bryta mot normer innefattar att genom fysiskt och/eller verbalt utagerande gå emot det som förväntas av barnet utifrån hens ålder och mognadsnivå.

Hur påverkas vardagen?

Om det utagerande beteendet är varaktigt och påverkar relationen till vänner och familj negativt kan man behöva hjälp från förskola/skola eller vården. 

Impulsivitet

Förmågan att bromsa impulser varierar från barn till barn. Barn har generellt sett svårare att bromsa impulser än vuxna. Det är särskilt svårt att hämma impulser vid intensiva känslor, som ilska. 

Trots

I utagerande beteende förekommer också trots, konflikter, lögner och att ta saker som inte är ens egna. 

 

Vad kan jag som förälder göra?

Beröm

Ge mycket beröm och uppmärksamhet då barnet signalerar sina behov på ett konstruktivt sätt. De beteenden barnet får uppmärksamhet för kommer hen fortsätta med. Målet är att ge fem gånger så mycket beröm och uppmuntran, som krav och tillsägelser.

Paus från konflikten

Har ni fastnat i en konflikt kring utagerande, ta en paus från den. Gå undan en stund och fortsätt samtalet när situationen är lugnare. Att gå ifrån barnet ska aldrig användas som bestraffning.

Positiv tid tillsammans

Bygg föräldra-barnrelationen genom positiv samvaro. Lek lekar, spela spel och var tillsammans på barnets villkor. Genom att ha återkommande positiva stunder tillsammans ökar din betydelse som förälder, och barnet kommer att ha lättare att följa uppmaningar.

Föräldraträning 

Genom att reflektera över hur du som förälder gör i olika situationer ökar du dina färdigheter. Barnet kommer ta efter dina beteenden. En förälder som agerar lugnt kommer ha lättare att även lugna ner sitt barn.

Läs mer om utagerande beteende

Fem gånger mer kärlek Av Martin Forster
Explosiva barn Av Ross W Greene
Barn som bråkar Av Bo Hejlskov Elvén & Tina Wiman
När barn får utbrott 1177
   

 

Mer hjälp

Föreläsningar 

Capio Alva psykologi erbjuder löpande föreläsningar om olika aspekter av barns utveckling och psykisk ohälsa, exempelvis föreläsningen "Oro, rädsla och ångest". Datum och tider publiceras på Capio Alvas hemsida.

Föräldragrupp 

Genom kommunen och vissa vårdgivare kan du delta i föräldragrupper. Där erbjuds
KOMET, som syftar till att förbättra kommunikation mellan barn och förälder, och att hitta verktyg som minskar konflikter och bråk. ABC är en annan föräldragrupp som syftar till att stärka relationen mellan barn och förälder.

Förskola & skola  

Lyft frågan om utagerande med förskola eller skola. Förekommer liknande  beteenden i skolmiljö som i hemmet? Skola och elevhälsa kan ofta hjälpa till. Genom kommunen och vissa vårdgivare kan du delta i föräldragrupper. Där erbjuds KOMET, som syftar till att förbättra kommunikation mellan barn och förälder, och att hitta verktyg som minskar konflikter och bråk. ABC är en annan föräldragrupp som syftar till att stärka relationen mellan barn och förälder.

NPF-utredning 

Om föräldrar och skola tror att det utagerande beteendet beror på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan barnet behöva genomföra en utredning. Då skriver skolan en remiss till vården, som genomför en utredning.

Våra mottagningar

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom Capio Alva Barn och Unga? Här hittar du mer information om våra mottagningar.