Capio
Capio
På bild från vänster ser ni: Eva Olsson, Katrin Wannelöf, Talla Akurdi, Karin Steinberg, Ewa Widinghoff & Liv Lagerholm.

Socialdemokraterna besökte Capio Alva Barn och Unga

I torsdags fick Capio Alva Barn och Unga besök från Region Stockholmspolitiker. Talla Alkurdi, Socialdemokrat och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Victoria Frisk Garcia från Socialdemokraterna samt Annaklara Martin-Löf från Miljöpartiet fick information om verksamheten och de utmaningar som våra Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, står inför.

På bild från vänster:

  • Eva Olsson, Regional medicinsk chef Capio Alva Barn och Unga
  • Katrin Wannelöf, Regionchef Capio Alva Barn och Unga
  • Talla Alkurdi, Socialdemokraterna
  • Karin Steinberg, Affärsområdeschef Capio Närsjukvård
  • Ewa Widinghoff, Verksamhetschef Capio Alva BUMM
  • Liv Lagerholm, Verksamhetschef Capio Alva Psykologi

Under besöket diskuterades för- och nackdelar med vårdval respektive upphandlad verksamhet inom BUMM. Risk finns exempelvis för mindre fokus på utveckling och innovation i upphandlad verksamhet där avtalen normalt inte sträcker sig längre än under en 4-årsperiod. Vikten av samarbete mellan olika vårdaktörer lyftes även som en viktig fråga där även möjligheterna till samarbete inom Capio togs upp.

– Vi strävar hela tiden efter att hitta bra samarbeten som förbättrar vården för våra patienter. Capio Alva BUMM Hagastaden har exempelvis idag ett välfungerande samarbete med Astrid Lindgrens barnakut (ALB) där vi avlastar med en del återbesök som ej behöver ske inom sjukhusen, säger Eva Olsson, Regional Medicinsk Chef inom Capio Alva Barn och Unga.

Under mötet diskuterades även vikten av att se till hela sjukvårdssystemet för barn- och unga och de konsekvenser samt effekter som uppstår när förändringar görs på ett ställe i systemet.  

 – Exempelvis finns data som visar att besöken inom BUMM minskat de senaste åren, vilket också varit Region Stockholms målsättning med nya avtalet. Däremot ser besöken ut att ha ökat inom Regionens akutverksamheter, vilket varken är optimalt för patienter eller skattebetalare. För oss är det viktigt är informera politikerna om att beslut får konsekvenser för patienterna och för hela vårdkedjan. Vi hade en bra diskussion och vi är glada över möjligheten att bidra till ökad kunskap och förståelse för vår verksamhet, säger Katrin Wannelöf, regionchef för Capio Alva Barn och Unga. 

Vill du veta mer om Capio Alva?

Här kan du läsa mer om Capio Alva Barn och Unga: Capio Alva Barn och Unga | Capio