Capio
Capio
Capio
Medarbetare på Capio klär granen tillsammans med barn

Barnens delaktighet i vården

Inom Capio Alvas Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar pågår arbete kring att stärka barnens delaktighet i vården. Som en del i detta arbete har Marie Claesson, barnsjuksköterska vid Capio Alva Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning vid Sickla, nu genomfört en kurs och blivit barnrättsombud med syfte att lyfta denna fråga ytterligare internt inom Capio.

År 2020 blev barnkonventionen del av svensk lag. Den innebär i korthet att göra barnet delaktigt och att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut. Vi har ansvar att följa barnkonventionen i alla delar av vår verksamhet och även hjälpa barnen förstå vilka rättigheter de har när de söker vård.   

– Som barnrättsombud har jag uppdraget att lyfta barnens perspektiv i vården och kommer även finnas som en stöttande funktion för kollegor i olika frågor kring barnrätt. Ambitionen är att inspirera medarbetare att hjälpa barnet att ta den plats som de ska få göra enligt barnkonventionens stadgar,  säger Marie Claesson, barnsjuksköterska vid Capio Alva Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning vid Sickla.

– Vi värnar om barnperspektivet i all planering och former av beslut, både medicinska och när det kommer till bemötande och den fysiska miljön, att Marie går denna utbildning bidrar ytterligare till att sätta barnet i fokus, säger Katrin Wannelöf, Regionchef vid Capio Alva.