Capio
Capio

Forskning och utbildning

Vår nuvarande forskning sker tillsammans med kollegor på Karolinska och Regionalt Cancercentrum. Projekt bedrivs bl.a. inom områdena hudcancer hos organtransplanterade och optimerad handläggning av hudtumörer i primärvården. Vi erbjuder sidoutbildning för ST-läkare inom allmänmedicin och dermatologi.

Vår verksamhetsidé är att inom ramen för Vårdval Hud erbjuda specialiserad hudsjukvård samt utbildning av morgondagens specialistläkare.
Vår geografiska placering i Hagastaden med närhet till Karolinska skapar goda samband med den högspecialiserade vården.
Vår vision är att vara en referensklinik där det bästa inom privat sjukvård kombineras med styrkan i offentlig sjukvård.

Nya Karolinska Solna (NKS) står färdigt 2017. Redan idag sker en successiv förändring av verksamhetsinnehållet mot en mer högspecialiserad vård på Karolinska.

Vi finns i Hagastaden, geografiskt nära NKS, vilket ger möjlighet till goda patientflöden och samarbete med kompetenta hudspecialister på Karolinska där arbetstiden kan delas mellan högspecialiserad vård och basdermatologi. Samtidigt skapas gynnsamma förutsättningar för utbildning av läkarstudenter, allmänläkare och morgondagens hudspecialister.

Vår mission

Vi erbjuder våra patienter bästa möjliga hudsjukvård på specialistnivå.
Vi är den goda mottagaren inom specialiserad hudsjukvård och länken mellan primärvård och högspecialiserad vård.
Vi bidrar till att göra svensk sjukvård bättre.