Capio
Capio
Capio

5 FU - Tolak

Tolak (5-FU) är ett effektivt läkemedel för att behandla solskada i hela hudområden. Den “förstör” selektivt solskadade celler men påverkar inte friska celler. Resultatet är ofta mycket bra både medicinskt och estetiskt.

Hur kan vi hjälpa?

Välkommen till Capio Skindoc. Vi är hudläkare som opererar och behandlar hudsjukdomar.

Efter en behandlingsomgång med 5-FU blir huden i varierande grad rodnad, svullen och sårig och det kan på så sätt vara en jobbig behandling. Hudreaktionerna är tillfälliga och försvinner vanligtvis ca 2-4 veckor efter behandlingens slut.  

Instruktion

Smörj hela de solskadade områdena (exempelvis skalp eller panna/tinningar) 1 gång per dag. Behandlingstiden är vanligtvis 4 veckor, men ibland ges både kortare och längre kurer, följ ordinationen från din läkare. Undvik att få krämen i ögon eller näsa. Smörj inte yta större än 30 x 30 cm, om större ytor önskas så måste behandlingen delas i två behandlingsperioder.

Krämen smörjs med fördel in i samband med sänggående:

  1. Tvätta och torka de hudområden som ska behandlas. Tvätta bort/avlägnsa sårskorpor som uppstår under behandlingens gång så att krämen verkar på huden och inte bara lägger sig på sårskorporna.
  2. Smörj/ massera in krämen i ett  tunt, jämnt lager.
  3. Tvätta händerna noga efter applicering.

På morgonen kan du smörja behandlat område med en oparfymerad fuktightskräm/lotion om du önskar, det kan ofta lindra hudreaktionerna.

Effekter under behandlingen

Efter 1-2 veckors behandling uppstår rodnad och irritation i huden som ofta blir fläckvis.

Vecka 2-4 uppstår vanligtvis ytliga sårbildningar och sårskorpor som ibland vätskar lätt. Ju tuffare effekt du får, ju bättre blir resultatet.

Fetare hudkrämer/salva som exempelvis vitt vaselin kan användas efter behandling/under läkningsfasen.

Biverkningar

Som nämnt ovan är en hudreaktion av varierande grad att vänta. Om huden blir väldigt sårig, ömmande eller om du får andra besvärande biverkningar så kontakta din läkare för bedömning.

Återbesök

Reaktionen är ofta som kraftigast vecka 3-4 och vi brukar planera ett återbesök 2-3 veckor efter start för att kunna ge råd om eventuell fortsatt behandling eller avslut.

För att utvärdera effekten av behandlingen bokas ofta ett återbesök efter ett par månader.

Använd solskydd

Behandlade hudområden är extra känsliga för solljus under och en period efter behandlingen. Undvik därför direkt solexponering, använd kläder/hatt samt hög solskyddsfaktor.

Hur kan vi hjälpa?

Välkommen till Capio Skindoc. Vi är hudläkare som opererar och behandlar hudsjukdomar.

Bra att veta

Kontakta oss