Capio
Capio
Capio

Acitretin

Hur kan vi hjälpa?

Välkommen till Capio Skindoc. Vi är hudläkare som opererar och behandlar hudsjukdomar.

Acitretin (Neotigason) är besläktat med A-vitamin och har en normaliserande effekt på nybildningen av hudens yttersta lager. Acitretin används framför allt vid behandling av psoriasis men har effekt även vid andra hudsjukdomar.

Dosering

Kapslarna tas 1 gång om dagen i samband med måltid för bästa upptag.

Effekten av läkemedlet ses vanligtvis efter några veckor och full effekt först efter minst 3 månaders behandling.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är torrhet i huden/slemhinnor (muntorrhet, torra läppar, torra ögon) och lättare huvudvärk vid start av behandlingen. Andra biverkningar är hårförtunning/håravfall (återväxt när behandlingen avslutas), nagelförändringar, led/muskelvärk samt förhöjda blodfetter (triglycerider).

Mörkerseendet kan försämras vilket kan medföra svårigheter att köra bil i mörker.

Får du svår huvudvärk, illamående/kräkningar och/eller påverkar på synen ska du kontakta din läkare.

Uppföljning/provtagning

Blodprover samt gravtest (fertila kvinnor) tas vid start och inför varje återbesök efter 4, 8, 12 veckors behandling och därefter var 3:e månad. Lämna blodprov 3-4 arbetsdagar innan återbesöket.

Hur kan vi hjälpa?

Välkommen till Capio Skindoc. Vi är hudläkare som opererar och behandlar hudsjukdomar.

Viktig information om Acitretin

  • Acitretin är fosterskadande och graviditet/amning måste undvikas under hela behandling och i 3 år efter avslutad behandling.
  • Alkohol förlänger tiden som acitretin finns kvar i kroppen och därför ska kvinnor i fertil ålder undvika alkohol under behandlingen och 2 månader efter avslutad behandling.
  • Du får inte donera blod förrän 3 år efter avslutad behandling
  • Du ska undvika samtidig medicinering med tetracykliner (antibiotika), andra a- vitaminpreparat, metotrexat och fenytoin. Minipiller blir mindre säkra under acitretinbehandling och ger otillräckligt skydd.
  • Du blir känsligare för solen av acitrin och bränner dig lättare. Var därför noga med solskydd i form av täckande kläder och solskyddmedel.

Bra att veta

Kontakta oss