Capio
Capio
Capio

Ciklosporin

Hur kan vi hjälpa?

Välkommen till Capio Skindoc. Vi är hudläkare som opererar och behandlar hudsjukdomar.

Ciklosporin är en substans som framställs ur svampar och har en immundämpande och antiinflammatorisk effekt. Ciklosporin används ffa vid behandling av svåra eksem och psoriasis men har effekt även vid andra hudsjukdomar.

Dosering

Kapslarna tas morgon och kväll innan måltid. Effekt av läkemedlet ses vanligtvis inom några dagar/veckor och behandlingen fortgår ofta i 2-4 månader. I vissa fall krävs längre behandlingsperioder.

Biverkningar

Vanliga biverkningar är huvudvärk, lättare tremor (skakningar, darrningar), myrkrypningar, trötthet samt mag/tarm besvär i form av diarré, illamående och kräkningar.

Om behandlingen pågår under flera månader/år är försämrad njurfunktion och högt blodtryck vanliga biverkningar.

Uppföljning/provtagning

Blodprover tas vid start och inför återbesöken efter 2 respektive 4 veckors behandling och därefter 1 gång i månaden. Om längre behandlingsperioder glesas ofta återbesöken ut till var 3:e månad. Lämna blodprov 3-4 arbetsdagar innan återbesöket.

Blodtryck mäts vid start och åtminstone var 3:e månad.

Hur kan vi hjälpa?

Välkommen till Capio Skindoc. Vi är hudläkare som opererar och behandlar hudsjukdomar.

Viktig information om Ciklosporin

  • Tala om för din läkare vilka läkemedel du använder.
    Ciklosporin interagerar med många läkemedel, bl.a vissa antibiotika, läkemedel mot svampinfektioner, flertalet epilepsiläkemedel, läkemedel som hämmar inflammation (s.k NSAID, exempelvis ibuprofen), acetylsalisylsyra samt vissa blodtrycksmediciner. Undvik grapfrukt/ grapfruktjuice samt naturläkemedel innehållande johannesört.
  • Ciklosporin ska inte intas under graviditet och amning.
  • Undvik solning/var noga med solskydd under ciklosporinbehandling.
  • Influensavaccination rekommenderas årligen vid ciklosporinbehandling. Om behov av vaccinering med levande vaccin (ex vaccin mot gula febern, bältros) råds du kontakta din läkare.
    Om du får infektionssymptom som exempelvis feber/influensaliknande symptom under ciklosporinbehandlingen råds du kontakta din läkare.

Bra att veta

Kontakta oss