Capio
Capio
Capio

Efter hudkirurgi

Efter hudkirurgi finns risker med komplikationer. De vanligaste är blödning och sårruptur (det spricker upp helt eller delvis och infektion i såret). Dessa komplikationer kan minimeras med rätt skötsel och förhållningsorder efter kirurgi.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är hudläkare som opererar och behandlar hudsjukdomar.

Förhållningsregler

Blödnings- och komplikationsrisken är som störst de närmaste dagarna efter operation samt under ca 2-3 veckor efter stygntagning och under denna tid  bör du ta det lugnt med fysisk aktivitet. Förband krävs samt ordentlig tejpning så att drag i huden sker i tejpen och inte i huden. För kosmetiskt bästa resultat av ärret kan tejpningstiden gärna förlängas många veckor-månader. Vi rekommenderar brun kirurgtejp.

Allmänna råd

Tejpen som är närmast såret ska vara kvar tills stygn tas. Håll förbandet torrt. Större absorberande ytterförband kan bytas (kompress + tejp) efter ca 2-3 dagar om det är vått eller blodigt.

Lite blod i förbandet är normalt. Om det blöder igenom förbandet tryck minst 15 minuter och håll i högläge. Om blödning inte slutar sök akut, om blödning slutar så sök oss dagen efter för påtitt/förbandsbyte.

Om allt går väl så ska symptom minska dag för dag, men om såret efter några dagar börjar smärta, svullna eller få omgivande rodnad så sök oss för kontroll.

Särskilda råd – om du är opererad på…

Ansiktet - Eftersträva högläge så mycket som möjligt. Undvik att böja dig framåt för mycket samt sov i högläge 1-3 nätter efter operationen. Detta motverkar blåmärke och  svullnad.
Underbenen - Underben läker sämst på kroppen och drabbas ofta av infektioner. Detta kan till stor del motverkas med ordentliga stödstrumpor tills såret är helt läkt.
Skuldror - Armar och skuldror mår inte bra att vara stilla så rör dig men undvik större sträckande rörelser som sliter/drar i såret.

Svar på mikroskopisk undersökning (PAD)

Vi skickar alltid brev eller ringer när analysen är klar. Det kan ta upp till 6 veckor efter operation. Kontakta oss om du inte fått svar inom denna tid.

Stygn

Stygn ska tas bort enligt läkarens instruktion. Om de tas bort för tidigt, finns risk att såret spricker upp och om de tas bort senare finns risk att de gräver in sig och är svåra att ta.

Stygn som ska tas bort

Synliga trådar ska tas bort. Dessa är vanligen blåfärgade. Materialet är nästan alltid nylontråd (som fiskelina). Denna tråd är mycket icke-retande mot huden, eventuella inflammationer/irritationer i huden beror på andra faktorer.

Stygn som "försvinner av sig själva"

Ibland sys ett sår med underliggande lager av trådar som "försvinner av sig självt". Detta är dock ofta inte sant eftersom huden/kroppen inte gillar främmande ämnen så är det vanligt att det uppstår inflammationer och att tråden stöts ut. Fenomenet kallas sutur-spottning (engelska "suture-spitting", eller "suture-popping"). Då syns det ofta som en liten "finne" i eller bredvid ärret, och en liten trådände kan ofta synas. Försök gärna att dra ut tråden med pincett om detta händer, det är precis som en sticka i foten - den ska dras ut för minsta besvär. Pga detta fenomen och de besvär det kan ge både estetiskt och praktiskt, så är vi restriktiva med att sätta denna typ av stygn.

Stygntagningsinstruktion

Nedan är de stygn vi oftast använder. Synlig tråd ska avlägsnas. Vid osäkerhet kontakta oss. Använd ögonsax, litet engångsblad (skalpellblad nr 12) eller suturtagningssax. Inget drag får förekomma över sårlinjen (risk att det spricker upp), tejpa gärna efter att hälften av stygnen är borttagna. Hjälp sedan patienten med rejäl tejpning efteråt och instruera om kirurgtejp i ca 2-3 veckor ytterligare.

Enstaka stygn
Lyft och klipp/skär underifrån varje stygn för sig och dra ut.

Fortlöpande (over-and-over)
Klipp bort knutarna såsom vanliga stygn (ibland även på mitten av såret) och klipp sedan varannan och dra ut.

Langett (fortlöpande låst/ fortlöpande med överliggare)
Klipp bort knutarna såsom vanliga stygn (ibland även på mitten av såret) och klipp sedan varannan och dra ut.

Madrasstygn (stående eller liggande)
Klipp bort vid knuten och dra ut. OBS! Madrasstygn sätts vid större drag i sårkanten, alltså större risk att det spricker upp vid stygntagning. Tejpa såret medan du håller på för att minska risken

Hur kan vi hjälpa?

Vi är hudläkare som opererar och behandlar hudsjukdomar.