Capio
Capio
Capio

Metotrexat

Hur kan vi hjälpa?

Välkommen till Capio Skindoc. Vi är hudläkare som opererar och behandlar hudsjukdomar.

Metotrexat är ett läkemedel med immundämpande, cellhämmande och antiinflammatorisk effekt som används mot många olika inflammatoriska sjukdomar, bl.a psoriasis och eksem.

Dosering

Behandlingen ges i form av tabletter eller injektioner som man tar en dag i  veckan (gärna kvällstid), på samma dag varje vecka. Tabletterna tas med rikligt med vatten. Om du glömt ta metotrexat på den “vanliga” dagen kan det tas inom kommande 2 dagar. Om du missat en dos med fler än 2 dagar tar du inte metotrexat den veckan utan tar nästa dos på din “vanliga” dag veckan därpå.  

Effekt

Effekt på hudförändringarna brukar börja ses efter 3-4 veckor men det kan dröja 4-6 månader innan full effekt nås. Behandlingen varar från några  månader till ibland flera års tid, beroende på sjukdom och svårighetsgrad.

Biverkningar

Magbesvär, illamående, huvudvärk och trötthet är de vanligaste biverkningarna. Det finns en något ökad risk för förkylningar och infektioner. Förändringar i blodbild är sällsynta. Leverbiverkningar är rätt allmänna, men sällan allvarliga. Det är viktigt att blodprover tas enligt din läkares rekommendation för att upptäcka eventuella blod- eller leverbiverkningar. Ofta ordineras folsyra 24 h efter metotrexatintaget för att minska biverkningarna.

Uppföljning/provtagning

Blodprover samt gravtest (fertila kvinnor) tas vid start och inför varje återbesök efter 2, 6, 12 veckors behandling och därefter var 3:e månad. Lämna blodprov 1-2 dagar innan nästkommande metotrexatdos.

Vid första besöket/när metotrexat sätts får du:

  • 3 st labbremisser för blodprov. Blodprov lämnas innan start av behandlingen samt inför återbesöken efter 2 respektive 6 veckors behandling.
  • 1 st labbremiss för lungröntgen. Lungröntgen görs innan start av behandlingen.

Hur kan vi hjälpa?

Välkommen till Capio Skindoc. Vi är hudläkare som opererar och behandlar hudsjukdomar.

Viktigt information om Metotrexat

  • Graviditet/amning. Metotrexat får inte tas under graviditet eller amning. Innan planerad graviditet krävs minst 3 månaders uppehåll med metotrexat, det gäller både kvinnor och män.
  • Den dag metotrexat tas bör inflammationshämmande läkemedel i gruppen NSAID undvikas. Exempel på NSAID är Naproxen, Voltaren, Ipren. Tillåtet är Alvedon och Panodil.
  • Läkemedel innehållande sulfonamider (ex antibiotika innehållande trimetoprim) måste undvikas och vid längre behandlingar med penicillin kan dosen av metotrexat behöva sänkas. Högdos av acetylsalicylsyra (lågdos ex Trombyl 75 mg x1 utgör inget problem) samt probenecid bör undvikas.
  • Årlig influensavaccination rekommenderas. Riskgrupper rekommenderas att utföra pneumokockvaccination. Om det finns behov för vaccinering med levande virus så kontakta din läkare.
  • Minimera alkoholintaget då detta belastar levern.
  • Vid akut infektion (dock inte lindriga infektioner som förkylning och okomplicerad urinvägsinfektion) görs uppehåll med metotrexat så länge infektionen pågår.
  • Om du får symptom från lungorna i form av hosta, långvarig torrhosta eller andnöd/andfåddhet måste du kontakta din behandlande läkare.

Bra att veta

Kontakta oss