Capio
Capio
Man sitter med telefon

Reumatisk sjukdom och vaccination

Capio Movement reumatologi har i samråd med Svensk Reumatologisk Förening sammanfattat några svar på vanliga frågor om Covid-19 och vaccination från patienter med reumatisk sjukdom.

Text är en översättning och anpassning till svenska förhållanden av motsvarande text från EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology).

Reumatisk sjukdom och vaccination