Capio
Capio
Capio

Arbeta hos oss

Välkommen till oss och bidra med dina styrkor - så skapar vi tillsammans värde för våra patienter.

Hur kan vi hjälpa?

Vi behandlar de flesta sjukdomar och kroppsliga besvär som kräver specialistvård.

Vårt uppdrag

Vårt främsta uppdrag är att ge specialistsjukvård till invånarna i Västra Götalandsregionen. Det kan vi göra via det långsiktiga vårdavtal vi har och som innefattar de flesta medicinska specialiteterna. Läs mer om dessa i vårt vårdutbud.

Utöver vårt regionavtal har vi utvecklat ett koncept för samarbete med försäkringsbolag, företag och företagshälsovård. Läs mer om Privatvård.

Tillsammans når vi våra mål

Du som medarbetare är vår främsta styrka och resurs. Som medarbetare hos oss har du en nyckelfunktion i arbetet att skapa mervärde för våra patienter och uppdragsgivare.

Totalt arbetar här cirka 180 personer. Vi arbetar i team där vi uppmuntrar ditt engagemang, flexibilitet och initiativtagande till att utveckla och förbättra våra verksamheter. Närheten till varandra ger gemenskap, korta beslutsvägar och möjlighet att arbeta över specialitetsgränserna. På så sätt har vi större möjligheter att vara lyhörda, verksamhetsutveckla och hitta nya vårdkedjor som gynnar våra patienter. 

Våra värdegrunder är kvalitet, medkänsla och ansvar. Det är vårt fundament och ska synas i allt vårt arbete. Vi arbetar efter Capio-modellen som genomsyrar vårt dagliga arbete och beskriver hur vi förhåller oss till varandra, både när det gäller patienter och kollegor. Tillsammans ansvarar vi för att få en bra arbetsmiljö med hög trivsel. 

Vi har årliga medarbetarundersökningar och vår senaste enkät visade just på hög trivsel och hela tre av fyra rekommenderade sjukhuset som arbetsplats. 

Vi erbjuder

  • Ett stimulerande arbetsklimat bland engagerade medarbetare med patienten i fokus
  • En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
  • En lärande organisation med utvecklingsmöjligheter
  • En arbetsplats med tydliga mål där kvalitet och service prioriteras
  • Arbetstid dagtid
  • Utvecklingsmöjligheter
  • Sjukhusgemensamma möten och utvecklingsdagar
  • Hälsofrämjande och personalsociala aktiviteter

Vi är ISO-certifierade i kvalitet och miljö

Vi jobbar ständigt med kvalitets- och förbättringsarbete. Genom allas delaktighet kan vi säkra våra rutiner. Din kompetens och ditt engagemang är grunden för vår framgång och i arbetet att ständigt bli bättre!

Lediga jobb hos Capio

Hur kan vi hjälpa?

Vi behandlar de flesta sjukdomar och kroppsliga besvär som kräver specialistvård.