Capio
Capio

Enkät synfelskirurgi

Enkät för personer som genomgått synfelskirurgi.

Patientenkät

Enkät för personer som genomgått synfelskirurgi på någon av Capio Ögons kliniker.

På vilken av Capio Ögons kliniker blev du opererad?
Med vilken metod blev du opererad?
Hur betygsätter du den information du fått inför din operation?
Hur upplevde du bemötandet på kliniken?
Hur upplever du resultatet av din operation?
Hur väl anser du att Capio Ögon motsvarat dina förväntningar?
Kan du tänka dig att rekommendera Capio Ögon till någon annan i samma situation?
Vill du vara referensperson?