Capio
Capio

Enkät medfinansiering

Patientenkät för patienter opererade med premiumlins i samband med kataraktoperation.

Patientenkät

Patientenkät för patienter opererade med premiumlins i samband med kataraktoperation.

På vilken av Capio Ögons kliniker blev du opererad?
Med vilken typ av premiumlins blev du opererad?
Hur betygsätter du den information du fått inför din operation?
Hur upplevde du bemötandet på kliniken?
Hur upplever du resultatet av din operation?
Hur väl anser du att Capio Ögon motsvarat dina förväntningar?
Kan du tänka dig att rekommendera Capio Ögon till någon annan i samma situation?