Capio
Capio
Capio

Eyhance IOL

Utvärderingsformulär för Eyhance IOL.

Synskärpa avstånd höger
Synskärpa avstånd vänster
Synskärpa nära
Subjektiv patientupplevelse avstånd
Subjektiv patientupplevelse mellanavstånd
Subjektiv patientupplevelse nära