Capio
Capio
Capio

IsoPure IOL

Utvärderingsformulär IsoPure

UCVA avstånd (höger)
UCVA avstånd (vänster)
UCVA nära (binokulär)
BCVA avstånd (höger)
BCVA avstånd (vänster)
BCVA nära (binokulär)
Subjektiv patientupplevelse avstånd
Subjektiv patientupplevelse mellanavstånd
Subjektiv patientupplevelse nära
Klinik