LÄkare utför halsundersökning på barn LÄkare utför halsundersökning på barn

Operation av halsmandlar

Operation av halsmandlarna görs oftast på barn, men även vuxna kan få halsmandlarna bortopererade.

Tonsill betyder halsmandel. Den vanligaste anledningen till tonsilloperation av barn är att halsmandlarna är så stora att de ger snarkning med andningsuppehåll. En annan orsak till operation är återkommande bakteriella halsinfektioner.

Den vanligaste anledningen hos vuxna är återkommande bakteriella halsinfektioner som halsfluss eller halsböld. Ibland orsakar stora halsmandlar snarkningsbesvär och sväljningssvårigheter.

Operationen går tillväga på samma sätt för både barn och vuxna men det finns alltid lite mer att tänka på när barn ska opereras för att göra det så bekvämt som möjligt för dem.

Operation av halsmandlar