Capio
Capio
Capio
Barn och läkare i undersökningsrum

Operation av körteln bakom näsan (Abrasio)

Alla barn har en körtel bakom näsan som även kallas adenoid. Körteln tillbakabildas successivt under skolåldern och är oftast helt borta hos vuxna.

Har du frågor?

Kontakta vår operationsplanerare när du har frågor om din planerade operation på Capio Öron Näsa Hals.

Körtelns storlek varierar och det kan leda till försvårad näsandning. Barnet andas då med öppen mun, snarkar och snörvlar. I vissa fall kan infektionen i körteln ge en svullnad av örontrumpeten och orsaka vätskeansamling bakom trumhinnan som kan ge hörselnedsättning. 

Finns det någon nackdel med operationen?

Adenoiden är en del av kroppens immunförsvar. Man har inte funnit någon ökad frekvens av infektioner hos de barn som fått sin körtel bortopererad.

Operationsdagen

Följ de instruktioner ni fått om fasta och ev. förbehandling med EMLA-salva på huden. Operationstiden ni fått är ungefärlig. Ibland tar ett ingrepp längre tid än förväntat. Detta innebär att väntetider kan förekomma. Ta gärna med favoritleksaken eller en bok.

Under operationen

Som förälder får du vara med tills ditt barn somnat och sedan när det börjar vakna. I början kommer det ofta lite blod genom näsan och munnen.

Ni kan åka hem ca en till två timmar efter operationen.

Vad händer när ni kommit hem?

De närmaste dagarna efter operationen kan barnet ha ont i halsen. Som smärtlindring ger man Alvedon, Panodil eller Ipren. Det är normalt att det luktar illa från näsan och munnen under första veckan.

Det är viktigt att kontrollera att barnet kissar efter operationen. Om barnet inte kissat under eftermiddagen/kvällen, kontakta närmsta jouröppna barnmottagning.

Barnet kan gå tillbaka till förskolan eller skola tre till fyra dagar efter operationen.

Vilka komplikationer finns till operationen?

I sällsynta fall kan blödning eller infektion uppstå efter operationen. Vid en nypåkommen blödning rinner tjockare ljusrött och färskt blod ur munnen eller näsan. Då ska barnet suga på en isbit/isglass.

Vid infektion har barnet feber över 38 grader under flera dagar eller har mycket gult sekret från näsan. Kontakta i dessa fall oss på 08-120 544 72.

Vid större blödningar eller andra svåra, akuta problem samt under kvällar och helger åker ni till Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Om barnet är 15 år eller äldre åker ni till akuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

Framtiden?

Någon planerad efterkontroll är inte nödvändig. Det tar minst en vecka innan man märker full effekt av operationen pga svullnad i operationsområdet.

Har du frågor?

Kontakta vår operationsplanerare när du har frågor om din planerade operation på Capio Öron Näsa Hals.

Välkommen till oss!