Capio
Capio
Capio
Öronundersökning av barn

Rörbehandling Öra

Barn med täta, återkommande öroninflammationer eller barn med hörselnedsättning på grund av vätska i mellanörat kan behandlas med rör. Vuxna med öppenstående örontrumpet eller vätskeansamling i mellanörat kan också få rör.

Har du frågor?

Kontakta vår operationsplanerare när du har frågor om din planerade operation på Capio Öron Näsa Hals.

Hur går operationen till?

Operationen sker vanligen i narkos. Som förälder är du med ditt barn tills det somnat och sedan när det börjar vakna. Vuxna opereras ofta i lokalbedövning. Operatören gör ett litet hål i trumhinnan och genom detta sätts ett rör som gör att luft och vätska kan passera mellan hörselgången och mellanörat.

Operationsdagen

Operationstiden ni fått är ungefärlig. Ibland tar ett ingrepp längre tid än förväntat. Detta innebär att väntetider kan förekomma. Ta gärna med något att fördriva tiden med.

Ni får åka hem ca en till två timmar efter operationen.

Det är viktigt att kontrollera att barnet kissar efter operationen. Om barnet inte kissat under eftermiddagen/kvällen, kontakta närmsta jouröppna barnmottagning.

Efter operationen

Det kan rinna lite gul vätska från örat de närmsta dagarna efter operationen. Det kan vara vätska som funnits i mellanörat eller droppar som används under operationen. Barnet får äta och dricka som vanligt efteråt.

Oftast går det fint att återgå till skolan eller dagis dagen efter operationen.

Det går det bra att duscha och bada som vanligt men vi rekommenderar att ni skyddar örat för vatten de första en till två veckorna efter operationen.

Uppföljning

Röret kontrolleras hos öronläkare så länge det sitter kvar. Vanligen stöter kroppen ut röret inom ett år men hos vissa är röret kvar under flera år. Första kontrollen sker efter åtta veckor.

Vilka är riskerna med operationen?

Det finns en liten risk för permanent hål i trumhinnan efter det att röret fallit ut. Det kan lagas med en operation om det orsakar problem.

Barn med rör kan få öroninflammationer. Det märker ni genom att det rinner ur det opererade örat flera dagar i rad. Oftast ger det inte feber och smärta som innan operationen och det behandlas främst med droppar i hörselgången som din läkare skriver ut.

Akuta komplikationer

Vid problem av akut karaktär samt under kvällar och helger kontaktar ni 1177. Om läkarkontakt krävs åker ni till Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Om barnet är 15 år eller äldre åker ni till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Har du frågor?

Kontakta vår operationsplanerare när du har frågor om din planerade operation på Capio Öron Näsa Hals.

Välkommen till oss!