Capio
Capio
Capio
patient gör rehabövningar med sin fysioterapeut

Artros /Höft- och knäprotes

Artros är en ledrelaterad sjukdom som påverkar miljoner människor världen över, som orsakar smärta, stelhet och nedsatt rörlighet i leder som knän, höfter och händer. Det kan påverka livskvaliteten avsevärt, men med rätt behandling och hantering kan symtomen lindras och livet återfå en bättre komfort och funktion.

Artros, från grekiskans osteoartrit som betyder ”sjuk led”, är en vanlig form av ledsjukdom som orsakas av nedbrytning av brosket som täcker ledytorna. Detta leder till smärta, stelhet och minskad rörlighet i leden. Artros och ordet ledförslitning som vi använder i dagligt tal betyder samma sak, ledsjukdom med nedbrytning av brosk. När brosket bryts ner kan leden bli smärtsam, stel och förlora sin rörlighet.

Artros kan påverka olika leder i kroppen, inklusive knän, höfter och händer. Det kan bero på åldersrelaterade förändringar, överbelastning eller tidigare skador. Artros kan vara ärftlig och därmed vara en av orsakerna till att man utvecklar sjukdomen. 

Vanliga symtom vid artros inkluderar smärta, stelhet och minskad rörlighet i den drabbade leden. Smärtan kan vara värst efter aktivitet eller under belastning och kan lindras med vila. Ibland kan leden svullna och kännas öm vid beröring.

Behandling av artros fokuserar oftast på att lindra smärta och förbättra funktionen i den drabbade leden. Det kan inkludera smärtlindring med mediciner, fysioterapi för att stärka musklerna och förbättra rörligheten, samt livsstilsförändringar som viktminskning och anpassning av aktivitetsnivåer.

Vid svår artros kan operation vara ett alternativ för att lindra smärta och förbättra funktionen i den drabbade leden. Vanliga operationer inkluderar artroskopi för att rengöra leden, eller ledproteskirurgi där den skadade leden ersätts med en protes. Målet med operationen är att minska smärta och återställa rörligheten så att patienten kan återgå till en aktiv livsstil.

 

Vi hjälper dig med

 

Höft- och knäledsartros 

Höft- och knäledsartros är vanliga ledsjukdomar som orsakar smärta, stelhet och nedsatt rörlighet i knäet. Orsakerna kan variera från åldersrelaterade förändringar och överansträngning till tidigare skador. Behandling inkluderar smärtlindring, fysioterapi för att stärka musklerna kring knät och höften och i vissa fall kirurgi vid allvarliga fall kan även kirurgi vara ett alternativ för att ersätta den skadade leden/ledytan med en protes.

Knäledsartros

Höftledsartros