Capio
Capio
Capio

Samtycke till behandling av personuppgifter för att skicka vaccinationsinformation

Personuppgiftsansvarig är Capio Närsjukvård AB, org. nr 556422-0860 (”Capio”, ”vi”, eller ”oss”). Om du har frågor om hur dina personuppgifter används kan du kontakta oss på dataskyddsombud@capio.com

Du avgör själv om du vill att vi spara dina uppgifter för att skicka vaccinationsinformation till dig. Uppgifterna kommer att behandlas av Capio Närsjukvård AB, som behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Uppgifterna kommer även att behandlas av samarbetsparter på uppdrag av oss. Detta avser samarbetsparter som tillhandahåller tjänster till oss, så som verktyg för att administrera utskick av nyhetsbrev/vaccinationsinformation. De samarbetsparter som vi lämnar ut uppgifter till får endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits.

Du har enligt gällande lagstiftning rätt att gratis, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Det är frivilligt för dig att lämna ditt samtycke, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig för nyhetsbrev/vaccinationsinformation.

Vi kommer att behandla de uppgifter som du har registrerat så länge som det är relevant att nå ut med vaccinationsinformationen relaterat till Covid-19, preliminärt fram tills 31:e december 2021.

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

Du kan också vända dig till Integritetsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.