Capio
Capio

Caroline Jansson, ST-läkare Capio Vårdcentral Hässleholm

“Det bästa är patientmötet – att känna att man kan göra skillnad i en människas liv.”

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!

Berätta lite om dig själv och din roll!

Just nu är jag föräldraledig, men vanligtvis jobbar jag som ST-läkare på Capio Vårdcentral Hässleholm.

Varför har du valt att jobba på Capio?

Jag gjorde min AT-tjänstgöring här också, och blev väl mottagen och trivdes väldigt bra på enheten. Här lyssnar man in på vad vi som anställda vill, hur vi vill ha det – vilket jag tycker är viktigt. Till viss mån går det att anpassa sin roll utifrån förutsättningar, tjänstgöringsgrad, tider och vad man är intresserad av.

Hur kan en vanlig dag se ut för dig? 

Jag kommer in på morgonen och tar min kaffe. Sen drar det i gång med mottagningsarbete, telefontider, akuta tider, nybesök, återbesök och årskontroller blandat med lite mer praktiska moment och en del administrativt arbete. En av fördelarna med att vara ST-läkare är att man har handledarträffar och kan få mycket hjälp och stöttning där.  

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Det bästa är patientmötet – att känna att man kan göra skillnad i en människas liv. Att få komma in i en, ibland svår, situation och få vara en trygghet i det och tillsammans med patienten göra en handlingsplan framåt. 

Sen tycker jag om att det är just allmänmedicin för det blir så varierat. Du möter människor i alla möjliga situationer och du får försöka ge god vård genom hela livet.  

 

Finns det något mer du vill lyfta lite extra? 

Här är det låga trösklar! Jag känner att jag kan knacka på hos alla kollegor, man känner sig alltid välkommen. Vi tar oss tid och utrymme att hjälpa varandra även om det är högt tryck. Vi månar om varandra och om patienterna. Vi har en trevlig kultur överlag, även utanför jobbet.  

Sen finns det flera fördelar med att jobba i just Hässleholm. Det är smidigt att pendla hit från andra städer och det blir en större bredd på patientklientelet i och med att vi är på en lite mindre ort. 

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!