Capio
Capio

Rita Jinna

Vår medarbetare Rita Jinna berättar om uppdraget som undersköterska på Capio Hemsjukvård. Hon trivs mycket bra i det sammansvetsade teamet, där alla kollegor ställer upp för varandra.

Sedan snart fyra år jobbar Rita Jinna som undersköterska på Capio Hemsjukvård i Södertälje. Utöver det fina samarbetet med arbetskamraterna är goda utvecklingsmöjligheter något av det hon uppskattar mest med sitt jobb – och att varje dag få chansen att hjälpa människor att må bättre.

Rita Jinna hämtar nycklar från nyckelskåp

– Jag tycker om att hjälpa andra, till exempel med att administrera mediciner. Jag tänker att tiden kanske kommer när jag själv behöver hjälp, och hur värdefullt det är att få den hjälpen genom Hemsjukvården, säger hon.

Men det är inte bara det praktiska Rita Jinna uppskattar med arbetet.

– Många av de vi besöker träffar inte så många i övrigt. Att jag och mina kollegor kommer på besök och säger: “Hej, hur mår du? Behöver du hjälp?” betyder mycket för dem.

Under de tre första åren på Capio Hemsjukvård arbetade Rita Jinna som jour- och helganställd, men sedan ett år tillbaka består hennes jobb till största delen av daguppdrag. Genom att delta i kliniska utbildningar inom verksamheten har hon successivt fått mer ansvar och fler kvalificerade arbetsuppgifter. Hon har även gått en specialiseringsutbildning under sex månader till akutundersköterska.

– Jag vill hela tiden uppdatera mig med ny kunskap. När det läggs ut en ny utbildning söker jag den. De kurser jag har gått hittills har bland annat varit diabetesbehandling, sårbehandling och stomivård. Efter varje utbildning gör vi ett prov och får intyg efter klarad kurs.

Det var ingen självklarhet att Rita Jinna skulle arbeta inom Capio Hemsjukvård – hon är nämligen utbildad förskollärare också.

– Jag jobbade inom Hemsjukvården samtidigt som jag pluggade. När jag var klar med utbildningen kände jag att jag tyckte så mycket om mitt daguppdrag på Capio att jag avstod från att söka jobb inom barnomsorgen, säger Rita Jinna och tillägger:

– Jag trivs jättebra tillsammans med den övriga personalen, vår arbetsmiljö och våra chefer som verkligen lyssnar på oss.