Capio
Capio
Capio

Transparent ledarstil

Capio Hemsjukvård gör en stor satsning på ledarskapet. Varje enhet har ett nära samarbete mellan chefer, mer tid till avstämningar, kvalitetsutvecklingstid och tydliga introduktioner för nya medarbetare. Allt för att skapa en säker arbetsmiljö för medarbetarna och i sin tur bästa möjliga vård.

– Genom att enhetschef och biträdande enhetschef har ett nära samarbete i ett delat ledarskap finns mer tid att ägna till medarbetare vad gäller uppföljning, samtal och avstämningar, säger Maria Belin, enhetschef på Capio Hemsjukvård Sydost.

Varje år hålls fyra samtal per medarbetare med sin chef:

  • Medarbetarsamtal
  • Uppföljande medarbetarsamtal
  • Lönesamtal
  • Ett avstämningsmöte.

Det erbjuds till alla månadsanställda medarbetare och ambitionen är att även timanställda ska erbjudas samtal.

– Samtalen är viktiga eftersom chefer och medarbetare infinner sig på kontoret vid olika tider. Nu får de möjligheten att sätta sig ned och få tid med sin chef samt dela med sig om sina individuella behov.

Arbetsplatsträffar och kvalitetsutvecklingstid hålls regelbundet. Arbetsplatsträffen är ett forum för medarbetarna där information ges från ledning och där det finns möjlighet till delaktighet i form av att få med viktiga punkter till agendan, chans att ställa frågor, ge synpunkter och följa upp arbetet. Kvalitetsutvecklingstiden är ett forum för utbildning och utveckling. Dessa tider är schemalagda för månadsanställda – även timanställda erbjuds att delta.

På medarbetarsamtalen sätts även en individuell utvecklingsplan och mål för kommande år.

En annan del av ledarskapet är även chefernas närvaro i rekryterings- och introduktionsprocessen för nyanställda. När en ny medarbetare börjar på Capio Hemsjukvård är chefen ofta närvarande redan från start, vid intervjun. Därefter följer chefen upp löpande genom att stämma av trivsel, arbetsmiljö och patientsäkerhet.

– I vårt ledarskap är vi transparenta med vad som händer i verksamheten. Att cheferna nu syns mer på enheterna är viktigt. Vi har väldigt många medarbetare – både timanställda och månadsanställda. Vårt nya tillvägagångssätt möjliggör att se varje individ, säger Maria Belin.