Capio
Capio
Capio
Läkare undersöker barn

Vi tar hand om hela familjen, från den yngsta till den äldsta

Capios vårdcentral i Stenungsund har funnits sedan 2009 och har ungefär 12 000 listade patienter. Det allra viktigaste för vårdcentralen är tillgänglighet, kontinuitet och bemötande. Att få träffa sin läkare eller sjuksköterska, så snabbt som möjligt och med ett gott bemötande är en självklarhet för vårdcentralen.

Capio Vårdcentral Stenungsund

Från den yngsta till den äldsta

Alltid en fast läkarkontakt

Ett av vårdcentralens ledord är kontinuitet. Tidigare när det inte fanns så många fasta läkare var det svårare att få tid till samma läkare, men idag har vårdcentralen 14 anställda doktorer. 

- Hos oss får man en namngiven doktor och vid planerad vård får man träffa sin läkare. Vi vet att det är viktigt för patientens hälsa och för förtroendet, att få komma till samma läkare, säger Viktor Persson, verksamhetschef på Capio Vårdcentral Stenungsund. 

100 % svarsfrekvens i telefonen

Att alltid vara tillgänglig när patienter ringer eller chattar med vårdpersonalen är något som vårdcentralen jobbar aktivt med. 

- Vi ska alltid svara när patienten ringer och vi har 100 % svarsfrekvens i vår telefon och i vår chatt samma dag. Snittet i svarsfrekvens i regionen är runt 90%, vilket det också var hos oss för några år sedan men här har vi förbättrat oss, berättar Viktor Persson. Som patient ska man kunna förvänta sig att man ska kunna komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag. 

Bemötande är A och O

Ett bra bemötande är enligt Viktor grunden till allt. Vårdcentralen samlar hela tiden in feedback från patienterna och frågar om de blivit bemötta med respekt och om patienten kan rekommendera sin vårdcentral till någon annan. 

- Vårt uppdrag är att bemöta alla människor, där dom befinner sig, med respekt och ett gott bemötande. Om våra patienter inte upplever ett bra bemötande så blir tilliten till vården sämre, då litar man helt enkelt inte på oss, berättar Viktor. 

På vårdcentralen finns också ett patientråd där patienterna själva får vara med och berätta om sitt perspektiv, ge feedback på förändringar och vara med i utvecklingsarbetet på vårdcentralen. Det är ett led i att arbeta med personcentrerad vård och alltid ha patientens perspektiv i fokus. 

Jobbar i team med andra professioner 

På vårdcentralen jobbar alla yrkeskategorier i team runt patienten. I varje team ingår 4–5 läkare, 4–5 sjuksköterskor, psykolog, KBT-terapeut, undersköterska och en medicinsk sekreterare samt fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Patienterna delas in i teamen utefter vilken dag i månaden man är född. 

- Eftersom vi har alla kompetenser under ett och samma tak jobbar vi tillsammans i teamet. På så sätt får vi ett helhetsgrepp av patientens vård, säger Viktor. 

Det finns också ett psykosocialt team med psykologer och KBT-terapeuter och hit kan man boka en tid direkt och få hjälp samma dag. 

- Inom 24 timmar kan du får en bedömning av vårt psykosociala team och du kan boka tid direkt på hemsidan, säger Viktor. 

Från den yngsta till den äldsta

Varje månad kommer en barnläkare till BVC, något som är ganska ovanligt. Vår barnläkare är väldigt uppskattad och det är en förmån att kunna erbjuda våra barnfamiljer det på BVC, berättar Viktor. 

På vårdcentralen finns också en äldremottagning som bara jobbar med att ta hand om de äldre patienterna. 

- Vi har två distriktssköterskor som bara jobbar med våra äldre patienter tillsammans med läkare, något som är väldigt uppskattat eftersom de ofta behöver mycket tid och stöd i sin vård, säger Viktor. 

På frågan varför man ska välja Capio Vårdcentral Stenungsund som sin vårdcentral, är svaret enkelt:

- Vi har en fantastisk verksamhet och tar hand om våra sjuka. Det är lätt att komma i kontakt med oss och vi har alla kompetenser under ett och samma tak. Hos oss tar vi hand om hela familjen, från den yngsta till den äldsta, avslutar Viktor Persson.

Här kan du läsa mer om vårdcentralen: Capio Vårdcentral Stenungsund | Capio 

 

 

Capio Vårdcentral Stenungsund

Från den yngsta till den äldsta