Capio
Capio
Capio

Information om personuppgiftsbehandling för Varbi

Personuppgiftsbehandling vid rekrytering

Capio behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till Capio.

Personuppgiftsansvarig är Capio Sverige AB, org. nr 556062-5237, med koncernbolag (”Capio”, ”vi”, eller ”oss”). Om du har frågor om hur dina personuppgifter används kan du kontakta oss på dataskyddsombud@capio.com

Uppgifterna som du registrerar i din ansökan kommer endast att användas för rekryteringsändamål. Det inkluderar att genomföra rekryteringsarbete för berört rekryteringsärende, att identifiera andra tjänster som kan vara relevanta för dig och informera dig om sådana tjänster, liksom att genomföra kvalitetssäkring/uppföljning av rekryteringsprocessen.

De uppgifter som du registrerar i din ansökan är namn, e-postadress, adress, telefonnummer, CV, personligt brev – och övriga frivilligt registrerade uppgifter (så som betyg, kön och födelsedatum).

Dina personuppgifter kommer att användas av de medarbetare som arbetar med aktuell rekryteringsprocess, och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Uppgifterna kommer även att behandlas av samarbetsparter på uppdrag av oss. Detta avser samarbetsparter som tillhandahåller tjänster till oss, så som tillhandahållande av rekryteringssystemet. De samarbetsparter som vi lämnar ut uppgifter till får endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal och lämpliga säkerhetsåtgärder skyddar vi dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

Du har enligt gällande lagstiftning rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

För vissa av våra tjänster utför vi personlighetstester innan vi erbjuder anställning. Det förekommer även att vi begär intyg och referenser. I dessa fall inhämtar vi ditt samtycke, vilket görs i ett senare skede och inte i samband med att du ansöker om en annonserad tjänst eller skickar in en intresseanmälan.

Det är frivilligt för dig att lämna ditt samtycke, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Fram till sista ansökningsdag gör du det genom att ta bort din ansökan i rekryteringssystemet. Därefter gör du det genom att kontakta angiven kontaktperson för det specifika rekryteringsärendet.

Vi kommer att behandla de uppgifter som du har registrerat i upp till 24 månader innan de gallras.

Är du inte nöjd med behandlingen av dina personuppgifter, vill vi att du kontaktar oss. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.