Capio
Capio
Capio
människor på en gräsmatta

Capio i Almedalen 2024

I år deltar Capio under Almedalsveckan 25-28 juni. Vi kommer medverka i ett flertal seminarier och bland annat diskutera frågor som köer i sjukvården och Region Stockholms omställningsplan. Här kan du läsa mer om vår närvaro i Almedalen och anmäla dig till Capios event.

Capios egna seminarier:

1. Globala hälsoutmaningar och humanitärt arbete – hur kan vi göra skillnad? 

Onsdag 26 juni kl. 08.00-09.00 

Frukostsamtal med Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser inleder med att övergripande berätta om sin verksamhet. Därefter samtal med Margareta Danelius, Chefläkare Capio Sverige och Ramsay Santé, om erfarenheten att arbeta som läkare i ett krigsområde.

Liza Manestam, Marknads- och kommunikationschef på Capio, modererar. 

2. Ökat nationellt ansvar för att kapa köer i sjukvården – vad går att göra?

Onsdag 26 juni kl. 13.15-14.00

I regeringsförklaringen och i Tidöavtalet framgår det att regeringen tillsammans med SD kommer att införa en regional vårdförmedling som gör det enklare för en patient att söka vård över regiongränserna. Denna fråga diskuterades intensivt under Almedalen i fjol. Vad har hänt sedan dess? 

Från Capio medverkar Tobias Wirén, Affärsområdeschef och Ortoped, och berättar om hur Capio kan bidra till en köfri vård.

Paneldiskussion:

Tobias Wirén, Affärsområdeschef och ortoped Capio
Antje Dedering, Förbundsdirektör Vårdföretagarna 
Gustaf Drougge, VD Synaps 
Carl-Johan Schiller (Kd) Region Stockholm
Carita Boulwén (SD), Riksdagsledamot
Anna-Lena Hogerud (S), Ordförande SKR:s Sjukvårdsdelegation

Liza Manestam, Marknads- och kommunikationschef på Capio, modererar. 

3. Omställningsplanen i Region Stockholm – ett verkligt hot mot tillgänglighet och valfrihet i vården?

Onsdag 26 juni kl. 14.15-15.00  

För nästan exakt ett år sedan beslutade Region Stockholm om en omställningsplan som skulle leda till att bland annat säkerställa jämlik vård samt minska kostnaderna för ”medicinskt omotiverad vård”. Omställningsplanen har resulterat i att ett stort antal vårdval i regionen hotas av nedläggning. 

Från Capio medverkar Affärsområdeschef Victoria Bohlin och berättar om omställningsplanens konsekvenser för patienter och personal.

Paneldiskussion: 

Victoria Bohlin, Affärsområdeschef Capio
Lovisa Lanryd, Välfärdsansvarig Timbro 
Jonas Lindberg (V), Oppositionsregionråd 
Axel Conradi (M), Oppositionsregionråd 
Karin Fälldin (C), Regionråd

Liza Manestam, Marknads- och kommunikationschef på Capio, modererar. 

4. Digital nationell infrastruktur – hur kommer vi vidare? 

Onsdag 26 juni kl. 15.15-16.00

Vilka potentiella fördelar kommer patienterna att märka med en mer nationell infrastruktur, och hur kan vi privata vårdgivare bidra till att få detta att hända på bästa möjliga sätt?  

Från Capio medverkar Daniel Olsson, CIO och berättar om vårdens digitala utmaningar men även vilka patientnyttor som kan skapas genom digital nationell infrastruktur.

Paneldiskussion: 

Daniel Olsson, CIO, Capio
Peter Danielsson, Vice ordförande SKR, Moderaterna
Anna-Karin Edstedt Bonamy, VD, Doctrin
Johanna Hultcrantz, CIO, Cambio
Michel Silvestri, Enhetschef, eHälsomyndigheten

Liza Manestam, Marknads- och kommunikationschef på Capio, modererar. 

Anmäl dig till våra livesända event

Sista dagen för anmälan är 24 juni kl. 11.00.

Välj event
Samtycke

För mer information om vår behandling av personuppgifter på vår webbplats, se vår Nätintegritetspolicy.

 

 

 

Problem vid anmälan?

Öppna sidan i en annan webbläsare eller hör av dig till web.support@capio.se