Capio
Capio
Capio
två medarbetare på capio

Capios Patientpris

Capios vision är att förbättra människors hälsa varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här. Idag och genom hela livet. För att lyfta våra medarbetare och allt det fantastiska arbete som sker i Capios lokaler varje dag, har vi instiftat Capio Awards –olika priser som delas ut till medarbetare som gjort särskilda insatser under året. Ett av priserna är Capios patientpris, ett pris där du som patient kan nominera din vårdgivare eller vårdenhet.

Priser utifrån våra värderingar  

I år är andra gången vi genomför Capio Awards, där vi förutom patientpriset kommer att dela ut interna priser utifrån våra fyra värderingar Kvalitet, Samhällsansvar, Innovation och Empowerment till våra medarbetare. Det är medarbetarna själva som nominerar varandra till dessa priser. Nu är nomineringsperioden öppen för Capios Patientpris 2024. Nominera din vårdgivare eller vårdenhet senast 19 april.  

Kontaktpersoner för frågor 

Har du frågor kring patientpriset? Kontakta oss här: press@capio.com

Tobias Wiren, Johnny Paulsson, Elana Blain Wong

Movement vann Capios Patientpris 2023 – för sitt bemötande av guld  

2023 gick priset till Capio Movement, för deras personliga omhändertagande och bemötande av guld. Johnny Paulsson är VD på Movement och berättar stolt att det här är ett kvitto på att deras arbetssätt och kultur ger bästa möjliga vård för patienterna.

Läs hela nyheten