Capio
Capio

Försäkringsnytt maj 2023

Välkomna till Capio Partners nyhetsbrev för maj 2023. Här har vi samlat ett urval av nyheter och aktuell information från våra verksamheter.

Nu öppnar Capio Hjärnhälsan i centrala Stockholm

Capio Hjärnhälsan är specialister inom psykisk ohälsa, stress, utmattning och långvarig smärta. Här berättar Catarina Stenmark, verksamhetschef, mer om deras erbjudande.

Catarina Stenmark

Hur ser verksamheten ut?

Vi är en mottagning som kan och vill ta ett helhetsansvar för personer med psykisk ohälsa och dess rehabilitering. Vi har multimodal ingång, med olika typer av professioner och specialister under samma tak. Vi kan givetvis också erbjuda enskilda samtal av en specifik profession, exempelvis psykolog eller psykiatriker. Vårt samarbete är gynnsamt och värdefullt, både för försäkringskund och försäkringsbolag. I och med att vi har en väldigt hög specialistkompetens är vi duktiga på att bedöma rätt vård, till rätt specialist, i rätt tid och för varje patient– allt för en effektiv vårdprocess.

Hur arbetar ni?

Patienten får börja med att fylla i våra mediciniska formulär och skattningar utifrån symptombild, och utifrån det erbjuder vi relevant profession och vård. Vi har allt samlat här – rehab, smärta och psykiatri. Det är en stor fördel att inte behöva dela upp vården och skicka runt patienten mellan primärvård och rehabilitering.
Det finns en upparbetad rutin, erfarenhet och trygghet av att jobba både fysiskt, digitalt eller digifysiskt utifrån kundens behov och vårdgivarens bedömning, vilket gör att vår tillgängligheten når ut till kunder i hela Sverige.

Något mer du vill lyfta extra?

Vi skräddarsyr uppdrag utifrån unika behov. Det går alltid bra att ta kontakt med oss så tittar vi på det. Vi arbetar även med preventiva insatser, som till exempel föreläsningar och utbildningar för att stötta arbetsplatser och arbetsgivare.

Vilka patienter tar ni emot?

 • Stress, utmattning, stressreaktion
 • Sömnstörning
 • Depression och ångest
 • Oro – generaliserad oro
 • Långvarig smärta
 • Traumatiska händelser, enklare trauma
 • Livskriser
 • Ätstörning
 • Beroende
 • Medberoende

Pigmenterade hudförändringar

Capio förstärker tillgängligheten för kunder som är i behov av diagnostik för pigmenterade hudförändringar genom en digital vårdkedja mellan Capio Privat Malmö Stortorget och Capio Hud Sophiahemmet i Stockholm.

Detta ger oss möjlighet till att undersöka patienter med pigmenterade hudförändringar genom undersökning med dermatoskopi. Dermatoskopi är en speciell lampa och förstoringsglas som gör att man kan undersöka förändringarna detaljerat i förstoring.
Genom en digitalkamera sänds bilderna till Capio Hud där erfarna hudläkare bedömer om det föreligger misstänkt malignt melanom. Om så är fallet kan vi på mottagningen operera bort förändringen.

Fördelen med detta är att patienten kan söka hos oss för så kallad prickmottagning och få bedömning om de har malignt melanom. Att bedöma detta med dermatoskop och bedömning av specialiserad hudläkare gör att vi inte opererar bort godartade hudförändringar i onödan, och att vi samtidigt inte missar att ta bort eventuell hudcancer.

Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i befolkningen av alla cancerformer. Detta dels på grund av intensivt solande under 70- och 80-talet utan kännedom om riskerna, dels en åldrande befolkning.

Att erbjuda screening för att förhindra spridd hudcancer är en väldigt effektiv, förebyggande åtgärd mot cancer. Vi ser fram emot att kunna bidra med detta genom vår högspecialiserade prickmottagning.Oliver Szekely, Specialist i allmänmedicin

Bild på person med födelsemärke

Överbelastningsskador

Nu är det vår och för många innebär det att löpträningen drar i gång.

Löpning är en fantastisk och naturlig träningsform som vi är gjorda för. Regelbunden träning är bevisat bra för hälsan, bland annat så minskar risken för flera allvarliga sjukdomar samt att livskvaliteten ökar. Vid löpning förbättras konditionen och förmågan att utföra ansträngande aktivitet under längre tid. Dock är risken för skador relativt stor, och det är lätt att överbelasta höft, ben eller fot.

De vanligaste skadorna vid löpning

 • Löparknä – ont på utsidan av låret och framför allt ner i höjd med knäskålen.
 • Hälseneinflammation – ont i hälsenan och ner mot hälbenet
 • Benhinneinflammation – ont på framsidan underbenet
 • Hälsporre – ont under foten kring hälbenet
 • Artrossmärta – ont inne i knäleden oftast på insidan
 • Främre knäsmärta – ont runt och under knäskålen
kvinna som stretchar

Så här minskar du risken för skador

Vid uppstart av löparträning vid säsongsstart tänk då på att du är ovan att utföra aktiviteten, du utsätter dig för en ny aktivitet samt ökad träningsmängd. En överbelastningsskada kommer ofta smygande och ju tidigare den uppmärksammas och ju tidigare du anpassar ditt träningsupplägg desto bättre kommer du att hantera och reglera dina problem och din smärta. Här följer ett par tips som kan minska risken för att drabbas av skada.

Rätt skor

Med rätt skor reducerar du skaderisken och optimerar resultatet av din löpning så ta dig en titt på sulornas kvalitet och fundera hur länge du använt dina skor. Löparskornas sula skyddar och stöttar fötterna och kroppen. Sulans material blir plattare med tiden och ger därför mindre stötabsorbering då de är slitna.

Styrketräning

Att vara stark i kroppens muskler som i sin tur skonar våra leder är viktigt. Stärk benen och bålmuskulaturen för att minska skaderisken.

Öka succesivt

Ha en bra planering och succesiv stegring av din löpträning. Om det är möjligt att förlägga majoriteten av din träning på mjukt underlag är det toppen. Planera så att löppassen inte ligger för tätt, se till att återhämta dig mellan löppassen.

Uppvärmning

Att vänja kroppen och värma upp i början av passet är att rekommendera, det kan till exempel vara ett par minuters löpning i lugnt tempo följt av väl valda uppvärmningsövningar.

 • Egenvård vid överbelastningsskada
 • Anpassa träningen under en period.
 • Ta kortare löppass, byt ut löpningen mot raska promenader/cykling eller träna i vatten
 • Ta flera dagar med vila och återhämtning.
 • Kyl området för att lindra smärta och svullnad.
 • Håll rörligheten igång i leden, böj och sträck på den.

När behöver man söka vård hos fysioterapeut?

 • Kunden behöver bokas in på ett besök till fysioterapeut om hen har försökt att anpassa sin träning enligt ovan under flera veckor, utan resultat.
 • Om överbelastningsskadan gör att det skadade/ömmande området känns svullet och att svullnaden inte ger med sig trots anpassning och vila.
 • Om ledens rörlighet påverkas märkbart d.v.s. exempelvis om hen inte kan sträcka knät fullt eller saknar stor rörlighet i böjningen.
 • Besöket till fysioterapeut kan med fördel vara digitalt.

När behöver man söka vård hos ortoped?

 • Kunden behöver bokas till ortoped om hen varit med om ett trauma/skadetillfälle d.v.s. tex om hen vridit till knät kraftigt eller ramlat.
 • Om kunden inte kan belasta på leden.
 • Om kunden har en kraftig svullnad.
 • Om smärtan är måttlig/outhärdlig och hen behöver smärtlindring.

Lycka till i spåret!

Ryggmärgs- och ryggradssjukdomar

Med svindlande långa köer inom offentligvården har Capio Spine Center Stockholm rekryterat unik kometens inom spinal neurokirurgi. Idag kan verksamheten på Löwenströmska Sjukhuset erbjuda kirurgisk rådgivning och avancerade kirurgiska behandlingar för en rad ryggmärgs- och ryggradssjukdomar. Hör neuroanestesiologe. Tomas och neurokirurgen Adrian berätta mer i filmen.

Net Zero 2040

Capio och Ramsay-koncernen har inlett ett projekt för att bli en klimatneutral vårdgivare till 2040. Våra patienter, kunder, medarbetare, samarbetspartners, politiker och ägare ställer allt högre krav på att Capio ska bidra i klimatomställningen. Globalt står sjukvården för nästan 5% av alla växthusgasutsläpp, som är en stor bidragande orsak till klimatförändringarna.

Klimatneutralitet är ett ambitiöst mål och för att uppnå det måste alla i Capio samarbeta i ett antal noga utvalda initiativ.

I ett första steg har Capios ledning beslutat om tre initiativ att implementera för att minska våra utsläpp:

1. Alla elavtal i Capio ska innebära fossilfri el
2. Alla verksamheter ska ha en leverantör för återvinning av avfall
3. Alla verksamheter ska säkerställa hållbara metoder och läkemedel inom anestesigas när det är möjligt avseende kvalitet och patientsäkerhet

De tre initiativen grundas i en analys av Capios samtliga leverantörer inom miljö för att identifiera vilka utsläppskällor som vi har störst ansvar för och störst möjlighet att påverka. Projektet innebär ett långsiktigt åtagande och en medvetenhet i våra val av resurser, material och metoder.

Capio har arbetat med miljöfrågor under många år och våra affärsområden är miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi har ett löpande arbete för att utvärdera, förstå, mäta och minimera vår miljöpåverkan genom värdekedjan. Ett exempel är inom Capio Närsjukvård där vi bytt ut majoriteten av vår elkonsumtion till en förnyelsebar leverantör genom ett systematiskt miljöarbete.

Vad innebär klimatneutralitet?

En växthusgas är en gas som avger strålning och kan fånga värme, vilket orsakar global uppvärmning. De största växthusgaserna är vattenånga (H₂O), koldioxid (CO₂), metan (CH⁴) och dikväveoxid (N₂O). Klimatneutralitet innebär att uppnå en balans mellan mängden producerade växthusgaser och mängden som avlägsnas från atmosfären för att minska den globala uppvärmningen.

Hur bidrar sjukvården till klimatförändringarna?Våra utsläpp delas in i tre kategorier:

 • Scope 1 (direkta) utsläpp från bränsle och anestesigaser
 • Scope 2 (indirekta) utsläpp från elkonsumtion
 • Scope 3 (indirekta) utsläpp från värdekedjan som avfall, transporter och läkemedelshantering.

Hur valideras projektet?

Ramsay Health Care följer en etablerad metod kallad Science-Based Targets Initiative (SBTI). Metoden ligger i linje med det som anses nödvändigt för att uppfylla målen i Parisavtalet. SBTI tillhandahåller ett styrningsramverk för företag som sätter utsläppsminskningsmål och innebär bland annat att målen måste ses över vart femte år.