Vanliga frågor - Specialistkliniker

Inom Capio Specialistkliniker har vi flera verksamheter som hjälper dig inom specialistvården. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna från patienter till våra verksamheter här.

Capio Gynekologi

 • Vad kostar besöket?

 • När behöver jag senast av eller omboka min tid för att inte behöva betala?

 • Har ni både manliga och kvinnliga gynekologer?

 • Varför kommer jag inte fram på telefonen?

 • Behöver jag remiss för att komma till er?

 • Kan jag komma på mitt besök när jag har mens?

 • Utför ni fertilitetsutredningar?

 • Kan jag komma till er för kontroll av brösten?

 • Jag vill testa mig för könssjukdomar fastän jag inte har några symptom, kan jag göra detta hos er?

 • Jag vill ta ett cellprov, kan jag ta det hos er?

 • Jag har cellförändringar och har fått en kallelse för kolposkopi om 2 månader, varför inte tidigare?

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

Capio Ultraljudsbarnmorskorna

 • Får jag ta med barn (syskon) till undersökningen?

 • Är det farligt med ultraljud?

 • Finns det möjlighet att köpa foto/film?

 • När kan man se könet på barnet?

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

Capio Öron Näsa Hals

 • Hur långa väntetider har ni?

 • Om jag inte kan komma på min bokade tid, vad gör jag då?

 • Behöver jag remiss för att komma till er?

 • Kan jag skicka en egenremiss för att komma till er?

 • Om jag önskar ett förnyat recept hur gör jag då?

 • Jag blöder näsblödning trots jag varit hos er och etsat i näsan, vad gör jag?

 • Mitt barn har fått rör inopererat hos er och nu rinner det i örat, vad gör jag?

 • Hjälper ni till att prova ut hörapparat åt mig?

Capio CTFK

 • Hur långa väntetider har ni?

 • Kan jag själv boka en tid till mottagningen?

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

 • Vad kostar en magsäcksoperation hos Capio CFTK?

 • Kan jag utnyttja en privat vårdförsäkring?

 • Kan jag komma till er via landstingen?

 • Vad händer om operationen inte kan genomföras med titthålsteknik?

 • Vid vilken nedre BMI-gräns kan jag göra en överviktsoperation hos er?

 • Varför utför Capio CFTK Sleeve Gastrectomy?

 • Hur lång erfarenhet har ni av överviktskirurgi?

 • Kan jag gå upp i vikt efter en överviktsoperation?

 • Varför minskar titthålskirurgi risken för att man ska få kroniska smärtor efter en ljumskbråcksoperation?

 • Om jag har dubbelsidigt ljumskbråck, kan jag operera båda sidor samtidigt?

 • Hur länge behöver jag vara sjukskriven efter operation?

 • Jag har kommit till skada i samband med den vård jag fått, vad kan jag göra?

Capio Ätstörningscenter

 • Vad kostar det att komma till er?

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

Capio Smärta och Utmattning

 • Jag som också har depression och ångest, kan jag ändå inkluderas?

 • Vem tar hand om min sjukskrivning?

 • Hur många som går hos er blir friska?

 • Om jag har både smärta och utmattning, vilket rehabiliteringsprogram gäller då för mig?

 • Jag är orolig för att ha psykologträffar i grupp, är det samma sak som gruppterapi?

 • Kommer jag att vara i samma grupp hela rehabiliteringen, och hur stora är grupperna?

 • Måste jag göra alla delarna i rehabiliteringsupplägget?

 • Vad ska jag ha för kläder på fysioterapin. Kommer jag bli svettig?

 • Hur mycket tid tar hemuppgifterna?

 • Vad händer om jag uteblir eller är frånvarande?

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

Capio Vård för hemlösa

 • Vad kostar ett besök på Öppenvården Pelarbacken?

 • Kostar det något att vara inlagd på heldygnsvården?

 • Kostar det något att träffa er i uteverksamheten?

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

Capio Ångest och Depression

 • Vad kostar ett besök?

 • Vad innebär högkostnadsskydd?

 • Är det skillnad på behandling hos er och en psykolog på vårdcentralen?

 • Varför kallas jag till Årskontroll?

 • Vad innebär en Samordnad Individuell plan (SIP)?

 • Kan ni hjälpa mig som närstående till någon som behandlas?

 • Hur arbetar ni med barn till föräldrar som behandlas?

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

Capio Psykiatri

 • Vad kostar ett besök?

 • Vad innebär högkostnadsskydd?

 • Är det skillnad på behandling hos er och en psykolog på vårdcentralen?

 • Varför kallas jag till Årskontroll?

 • Vad innebär en Samordnad Individuell plan (SIP)?

 • Kan ni hjälpa mig som närstående till någon som behandlas?

 • Hur arbetar ni med barn till föräldrar som behandlas?

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

Capio Barn och ungdomspsykiatri

 • Vad kostar ett besök?

 • Vad innebär högkostnadsskydd?

 • Är det skillnad på behandling hos er och en psykolog på vårdcentralen?

 • Varför kallas jag till Årskontroll?

 • Vad innebär en Samordnad Individuell plan (SIP)?

 • Kan ni hjälpa mig som närstående till någon som behandlas?

 • Hur arbetar ni med barn till föräldrar som behandlas?

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

Capio Skindoc

 • Jag har varit på SkinDoc och behöver återbesök - hur gör jag?

 • Varför har ni inte telefonrådgivning?

 • Varför kan jag inte e-posta personuppgifter till er??

 • Jag vill avboka, hur gör jag?

 • Jag fick inte boka tid direkt. Varför inte?

 • Vilka avgifter gäller?

 • Jag har frågor om avgifter eller min faktura

 • Jag är nöjd och vill berätta det för andra

 • Jag vill ha snabbare vård, hur fungerar vårdgarantin?

 • Jag har synpunkter på vården

 • Jag vill prata med någon extern part om vården