Capio
Capio

Fakturering

För dig som ska fakturera Capio finns följande information att ta hänsyn till.

Skicka fakturan till följande adress: 

Bolagets namn
Enhetens namn
PG 1179
737 84 Fagersta

Det är viktigt att ange rätt Capio-bolag, vid fel måste vi returnera fakturan. Fakturorna ska innehålla referens som i första hand anges med kostnadsställe (fyrsiffrigt) och i andra hand med Förnamn Efternamn.

Om du önskar skicka elektronisk faktura, vänligen kontakta fakturaservice.