Capio
Capio

Hemarbete från publik dator för medarbetare inom Capio Närsjukvård

Här beskrivs de möjligheter till arbete på distans som finns inom Capio Närsjukvård. Förutsättningarna är olika i de regioner vi verkar inom.

Capio Närsjukvårdens rutin " Villkor och riktlinjer för distansarbete" är det allmänt gällande policydokument för reglering av distansarbete.

Med anledning av COVID-19 virusets spridning och dess effekter på viktiga samhällsfunktioner såsom sjukvården har denna information tagits fram i syfte att underlätta för vårdpersonal att arbeta hemifrån.

De applikationer som tillhandahålls är primärt Flow plattformen för digital handläggning av patienter, TeleQ samt lämpligt journalsystem i respektive region/verksamhet.

Verksamhetschef fattar beslut om distansarbete för sina medarbetare.

Allmän info, alla regioner

1. I första hand skall av Capio tillhandahållen utrustning användas vid arbete hemifrån.

2. I undantagsfall och under en begränsad period kan publik utrustning (såsom datorer i hemmet, ägda av medarbetare) användas. Under förutsättning att åtkomst till kritiska system såsom journalsystem sker via betrodda och av regionen godkända säkerhetslösningar såsom VDI, Citrix Remote Desktop eller SITHS-kort autentisering.

Information och länkar nedan riktar sig till arbete från publika datorer (såsom datorer i hemmet, ägda av medarbetare)

Förutsätter att datorn har Microsoft Windows 10 som operativsystem.

Pulsen

Pulsen är centrum för hemarbete. Använd länkar på Pulsen för åtkomst till webbaserade system. Logga in på Pulsen på samma sätt som du loggar in på din dator på arbetet (SITHS-kort ELLER användarnamn och lösenord, skiljer sig mellan verksamheter). För användning av SITHS-kort krävs installation enligt nedan:

SITHS-kort

För åtkomst till aktuella system krävs i många fall SITHS-kort. För att använda SITHS-kort i hemmet krävs:

1. SITHS-kortläsare (inbyggd i dator eller extern ansluten via USB-sladd). Nedanstående SITHS-kortsläsare är tre vanligaste förekommande:

HP-tangentbord med inbyggd kortläsare
OmniKey extern kortläsare USB
Gemalto extern kortläsare USB

2. NetID installerat på datorn.

Har du problem att installera NetID eller andra program för att jobba på distans, kontakta då Capio Support på följande nummer 010-708 03 00 så hjälper dem dig att komma vidare.

Andra länkar och webbaserade system hittar du via Pulsen.