Capio
Capio
Capio

Röntgenundersökning

Röntgen kan utföras för många delar av kroppen och olika sjukdomstillstånd, ofta som en del av en diagnostisk undersökning. Tack vare modern teknik finns idag många olika sätt att se vad som sker inuti kroppen.

Konventionell röntgen innebär att patienten strålas för att ge en bild av exempelvis ett benbrott. Bilden blir då tvådimensionell. För att få en tredimensionell bild av kroppen kan datortomografi, s k CT, användas. Då tas istället ett stort antal bilder ur olika vinklar medan patienten ligger i datortomografen, som ser ut som en tunnel.

Magnetkameraundersökning (MRT - Magnetisk Resonans Tomografi) kallas ibland magnetröntgen, men innebär i själva verket ingen röntgenstrålning. Patienten ligger i en s k magnettunnel. Magnetstrålningen får valda tvärsnitt av kroppen att lysa upp och hundratals bilder tas för att få fram detaljerad information. En del andra undersökningar kallas ibland slarvigt för röntgen, fastän de inte innebär röntgenstrålning. Ett sådant exempel är ultraljudsundersökningar, där ultraljudsvågor skapar en rörlig bild av t ex ett foster eller inre organ.

Risken med röntgenundersökningar är mycket liten. Läs vidare om röntgen och risker på 1177.se

Så här fungerar det

Du behöver alltid en remiss för alla typer av röntgenundersökningar. Du får alltid instruktioner om din undersökning kräver någon form av förberedelse. Svaret på undersökningen får du av den läkare som skrev remissen.