Capio
Capio
Capio

Allergi, astma och KOL

Allergi, astma och kol är exempel på sjukdomar och besvär som kan göra det svårt att andas. Det är vanligt att lungor och luftvägar blir påverkade då och då och i de allra flesta fall försvinner besvären av sig självt.  
 
Här kan du läsa mer om astma, kol och allergier samt hur, när och var du kan få hjälp.