Capio
Capio
Capio

Hjärna och nerver

Vår hjärna är inblandad i det mesta vi gör, upplever och känner. Den ger oss vår medvetenhet, våra känslor och vår personlighet. Det är tack vare den som vi kan tänka och minnas det vi upplever. Våra sinnen och rörelser kontrolleras också av hjärnan.  
 
Hjärnan utgör tillsammans med ryggmärg och nerver vårt nervsystem, vars huvudsakliga syfte är att samspela med varandra för att ta emot och förmedla signaler från och till kroppens olika delar. Det är tack vare vårt nervsystem som kroppens olika delar kan samarbeta och kommunicera med varandra. 
 
Här kan du läsa mer om hur hjärna och nerver samspelar och fungerar. Du hittar också information kring hur, var och när du kan få hjälp om du har besvär.