Capio
Capio
Capio

Vattkoppor

Vattkoppor är en mycket smittsam och vanlig infektionssjukdom. Den orsakas av ett virus, och symptomen är ofta kliande, röda hudutslag med vätskefyllda blåsor. Det är även vanligt att få feber. Ju äldre du är, desto besvärligare är symptomen. Vattkoppor brukar läka av sig själv och hos barn är det i regel en ofarlig sjukdom. Du kan bara få vattkoppor en gång, sen är du immun. Men viruset finns kvar i kroppen och kan ibland orsaka bältros. 

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Vad är vattkoppor?

Vattkoppor är den mest smittsamma av alla barnsjukdomar. Ofta finns det personer i närmiljön, som hemmet eller på förskola, som också varit eller är sjuka. Sjukdomen orsakas av varicella zoster-viruset (VZV) och ger ofta feber och utslag, med kliande, vattenfyllda blåsor. Vattkoppor är en vanlig sjukdom och förloppet är oftast lindrigt hos barn som i övrigt är friska.   
De flesta får vattkoppor i småbarnsåldern och bildar sen antikroppar, vilket gör att de är immuna mot sjukdomen. Du kan få vattkoppor även som vuxen, men det är mycket ovanligare. 

Symptom 

De vanligaste symptomen vid vattkoppor brukar vara feber, trötthetskänsla, huvudvärk och röda utslag på armar, ben och överkropp – men alla får inte symptom eller utslag. Från det att du smittats brukar det ta ungefär två veckor innan symptomen kommer. Först brukar du känna av huvudvärken och febern. Efter en, två dagar kommer utslagen. Utslagen börjar ofta på bröstet och ryggen, sen sprider de sig. De kan komma överallt på kroppen, som ansikte och hårbotten men även i munnens slemhinnor, i halsen, på blygdläpparna, vid ändtarmsöppningen och ibland i ögat.  
 
Antalet utslag kan variera från ett par få till flera hundra. Efter ett tag blir det röda utslaget till en vattenfylld blåsa. Det kan klia väldigt mycket, men efter ett par dagar blir blåsan till en sårskorpa och faller av.  
 
Ju tidigare i livet du får sjukdomen, desto lindrigare brukar den vara. Hos äldre barn och vuxna är symptomen ofta besvärligare, med fler utslag och mer klåda. För vuxna kan det även ta längre tid att bli av med sjukdomen. 

Hur smittar vattkoppor?

Orsaken till vattkoppor är ett virus som heter varicella zoster-virus (VZV). Sjukdomen smittar väldigt lätt via droppsmitta, alltså att viruset finns i saliv och sprids när du till exempel hostar eller nyser. Det kan även smitta genom hudkontakt. Det tar ungefär två veckor, 10–20 dygn, från det att du smittats till att sjukdomen bryter ut, och du kan sprida viruset innan du själv märkt att du har sjukdomen – så det är väldigt lätt att föra smittan vidare. Det är inte ovanligt att en hel skolklass eller förskolegrupp får vattkoppor ungefär samtidigt.  
 
Vattkoppor smittar mest en till två dagar innan utslagen kommer till ungefär sex dagar efter att de börjat synas. Men vattkoppor kan smitta så länge det kommer nya utslag, vilket det brukar göra i ungefär en veckas tid. Smittan upphör när alla utslag torkat in och blivit sårskorpor.

Vad kan jag göra själv?

Vattkoppor behöver ingen speciell behandling hos de allra flesta eftersom sjukdomen läker ut av sig själv. Om du har besvär med att utslagen och blåsorna kliar finns det ett par saker du kan göra själv för att lindra besvären. 

Klipp naglarna

Med korta naglar minskar du risken för rivsår.

Håll din hud ren  

Tvätta din hud med tvål och vatten, för att undvika att bakterier kommer in i vattkopporna och gör att de blir infekterade. 

Kylbalsam

För att lindra klådan kan du prova kylbalsam eller asollösning. Det finns att köpa receptfritt på apoteket. Även svalt vatten kan lindra klådan. Har du väldigt mycket klåda kan du testa allergimedicin (antihistaminer), det kan ha god effekt på klådan. De flesta allergimediciner är receptfria, men vissa varianter kräver recept. 

Receptfria läkemedel mot smärta och feber  

Om barnet har feber eller ont kan du använda receptfria läkemedel med paracetamol.

Undvik hydrokortison

Undvik salva eller kräm som innehåller hydrokortison. Det kan göra att vattkopporna lättare blir infekterade av bakterier. 

Undvik vissa läkemedel  

Läkemedel med ibuprofen eller andra läkemedel som tillhör gruppen NSAID kan öka risken för ovanliga, men allvarliga, infektioner vid vattkoppor.  
Barn och ungdomar under 18 år bör inte använda läkemedel med acetylsalicylsyra mot feber utan att först prata med en läkare. Om barnet är yngre än sex månader ska du kontakta 1177 eller din vårdcentral för rådgivning innan du ger något läkemedel.

När och var ska jag söka vård?

Vattkoppor går över av sig själv, men är du över 18 år ska du söka vård. Ibland behöver även barn söka vård. 
 
Ta kontakt med en vårdcentral eller en jouröppen mottagning snarast om du eller ett barn har ett eller flera av följande besvär: 

Om det gäller ett barn  

  • Barnet är väldigt trött.
  • Barnet är under sex månader och du som fött barnet har inte haft vattkoppor.
  • Barnet har nedsatt immunförsvar.
  • Barnet har infekterade vattkoppor och röd, ömmande hud med mycket klåda.
  • Barnet har över 38 graders feber över fyra dygn i rad.
  • Barnet får sår i ögonen.
  • Barnet får feber och hosta igen, efter att blåsorna läkt ut.  

Om du är vuxen

  • Du är 18 år eller äldre. 
  • Du är gravid, har aldrig haft vattkoppor och misstänker att du blivit smittad. 

Vattkoppor är mycket smittsamt. Ring innan vårdbesöket om du misstänker att du eller ditt barn har vattkoppor – undvik väntrum där andra personer lätt kan bli smittade. 

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.