Capio
Capio
Capio

Blåsor och sår i munnen

Nästan alla drabbas någon gång av blåsor, sår eller andra förändringar i munnen. De flesta besvär går över av sig själva medan andra kan behöva behandlas med läkemedel. Blåsor och sår i munnen kan bero på flera olika saker.

Vad beror blåsor och sår i munnen på?

Munhålan täcks ytterst av en slemhinna och det yttersta skiktet av den kallas för epitel. Epitelet är relativt tunt och fungerar som en skyddsbarriär, som syftar till att skydda den underliggande bindväven som innehåller olika typer av fibrer och muskelceller, blodkärl, nerver och salivkörtlar.

I slemhinnorna finns också så kallade sinnesceller som känner av beröring, smärta och temperaturskillnader. På tungan, som även den är täckt av en slemhinna, finns det speciella smakceller och smaklökar som ser ut som små knoppar. De sitter framförallt på tungans ovansida, men finns även på sidorna av tungan.

När slemhinnorna i munnen skadas eller blir irriterade kan det ge upphov till sår och blåsor.

Sår och irritationer i munnen kan bland annat orsakas av:

 • Infektioner som beror på virus, bakterier eller svamp.
 • Inflammatoriska förändringar så som oral lichen planus eller afte och aftösa sår.

Blåsor och sår i munnen kan också uppstå om:

 • En tandprotes glappar och skaver.
 • Du råkat bita dig i kinden eller tungan.
 • Det finns vassa kanter som skaver exempelvis från en fyllning eller en tand.

Tobak

Även rökning och snusning kan orsaka skador på munslemhinnan. Vid snusning påverkas främst området där du har snuset och det är vanligt att slemhinnan blir sårig där snuset läggs. Snusning leder ofta till att tandköttet irriteras och drar sig tillbaka så att tandhalsarna blottas. Om du röker löper du en ökad risk för att utveckla läpp och munhålecancer.

Symptom och orsak

Problem med sår och blåsor i munnen kan vara mer eller mindre besvärande. Ibland har man besvär under en kort period och ibland är besvären mer långdragna. Obehagen skiljer sig med andra ord åt. En del sår gör ont och slemhinnan kan vara röd och svullen. Ibland är den vitfärgad. Det kan svida och göra ordentligt ont när du äter.

Tillfälliga sår i munslemhinnan – Afte eller aftösa sår

Det är väldigt vanligt att få tillfälliga sår i munslemhinnan då och då. Mer än varannan person får det som kallas afte eller aftösa sår. Det består av ett eller flera små sår som till en början kan se ut som munblåsor. De brukar vara upp till fem millimeter stora, kraterliknande sår med kraftig rodnad runt såret.

De flesta får enstaka sår då och då medan andra får många sår samtidigt och med regelbundenhet.

Inflammerad, förtunnad och ibland sårig munslemhinna

Oral lichen planus, OLP, är en vanlig förändring i munnens slemhinna som innebär att munslemhinnan blir inflammerad, förtunnad och ibland sårig. OLP kan se olika ut. Ibland kan munslemhinnan vara vitaktig och förtjockad eller rodnad och sårig. Ibland kan du få områden som är rodnande och täckta av vita linjer.

OLP kan variera i styrka och kan återkomma i perioder. När du har besvär kan det kännas obehagligt när du äter starkt kryddad mat, frukt eller dricker varma drycker. Ibland kan även vissa tandkrämer ge besvär.

Det är vanligast att få OLP på insidan av kinden och i tandköttet men besvären kan förekomma även på andra ställen i munhålan. Det är vanligt att få OLP på båda sidorna i munnen.

Orsaken bakom OLP är inte helt klarlagt. Det man vet är att vissa av cellerna i kroppens immunförsvar framkallar en inflammation i slemhinnan. Man tror inte att mat eller allergier bidrar till besvären.

Ibland kan material som används vid lagning av tänder orsaka förändringar i munslemhinnan som liknar OLP. Om du är överkänslig mot något eller några av de ämnen som ingår i tandlagringsmaterialet brukar det kallas för licheniod material- eller kontaktreaktion. Besvären kan åtgärdas genom att byta ut fyllningen. Bedömning görs av specialisttandläkare.

Sveda i munnen

Att det svider i munnen är ett vanligt symptom som kan ha många orsaker. Sveda i munnen kan bland annat bero på:

 • Att du har järnbrist, vitamin B12 eller folsyra.
 • Att du är spänd i käkarna eller pressar med tungan.
 • Att du är känslig mot något material som ingår i tandlagningar eller i en avtagbar protes.

Svampinfektion

Att ha svamp i munhålan är vanligt och helt normalt. Ungefär hälften av alla vuxna har svamp i munhålan. Det ger oftast inga symptom men ibland kan svampen växa och orsaka en infektion. Det kan hända om du behandlas med läkemedel som exempelvis kortison och antibiotika. Risken för svampinfektion ökar också om du röker, har tandprotes eller har problem med muntorrhet.

Vid en svampinfektion i munhålan kan det svida och ofta blir slemhinnan röd. Du kan också få vita beläggningar på munslemhinnan.

Munherpesvirus

Munherpesvirus är vanligt och orsakas av ett virus. Den första infektionen brukar oftast komma i barn- och ungdomsåren och du kan få mer eller mindre stora besvär.

Munherpes börjar som små vätskefyllda blåsor som spricker och övergår i små sår. Ibland kan de flyta samman och bilda större sår på läpparna och på huden kring munnen. Då är det vanligt att huden runtikring rodnar och blir svullen. Du kan också få sår inuti munnen. Munherpes gör nästan alltid ont och det är vanligt att svullnaden och smärtan kommer redan en till två dagar innan det har bildats sår. Vanligtvis tar det drygt en vecka innan såren har läkt.

Läkta herpessår smittar inte men viruset finns ändå vilande kvar i kroppen. En del får inga ytterligare besvär medan andra får återkommande besvär. Herpessår kan utlösas av att slemhinnan blir irriterad på något sätt, till exempel av solning.

Behandling

En del blåsor och sår går över av sig själva eller efter en behandling. Andra sår och blåsor går inte att bota utan bara lindra symptomen. Om du har besvär kan du till exempel testa att använda en speciell sorts tandkräm, gel eller munsköljmedel. Har du problem med muntorrhet finns det speciella tuggummin och sugtabletter som kan hjälpa till att öka salivproduktionen och då svider det lite mindre.

Ibland krävs det läkemedel, både för att lindra och för att läka blåsorna och såren.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som har blåsor och sår i munnens slemhinna behöver inte söka vård eftersom besvären för det mesta går över av sig själva.

Ta kontakt med din vårdcentral under ordinarie öppettid om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har sår i munnen som läker, men sedan kommer tillbaka.
 • Du har haft sår i munnen i mer än två veckor.
 • Du har stora problem med att det svider i munnen.
 • Du har svårt att äta.

Ta kontakt med din tandläkare om du tror att dina besvär orsakas av problem med tänderna eller av en tandprotes.

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig