Capio
Capio

Nässelutslag

Urtikaria, även kallat nässelutslag, är ett vanligt sjukdomstillstånd. Ungefär 20% av befolkningen insjuknar någon gång i det. Urtikaria kännetecknas av kliande och/eller brännande, upphöjda utslag (kvaddlar) som flyttar på sig inom 24 timmar. Urtikaria delas in i akut respektive kronisk utifrån hur länge symptomen varar. Här kan du läsa mer om nässelutslag, vad som orsakar det och vad du kan göra själv för att lindra besvären.   

Vad är nässelutslag (urtikaria)?

Urtikaria är utslag som kommer och går inom ett dygn. Urtikaria kallas även nässelutslag, eller nässelfeber, i vardagligt tal. De kan uppstå på ett par minuter och klia väldigt mycket. Utslagen är hudfärgade eller blekt röda och upphöjda på huden. De kan vara blekare i mitten. De flesta utslag försvinner på ett par timmar, men då kan i stället nya dyka upp, på nya ställen på kroppen. De flesta nässelutslag varar i kort tid, ett par dagar, men det finns även kroniska former. 

Akut urtikaria 

Akut urtikaria går över inom 6 veckor. I många fall finns en tydligt utlösande faktor till akut urtikaria, exempelvis läkemedel, infektioner och/eller födoämnen. 

Kronisk urtikaria 

Urtikaria som varar mer än 6 veckor kallas kronisk och kan pågå i flera månader, i en del fall i ett eller flera år. Ca 50% läker ut inom 6-12 månader. Kronisk urtikaria delas in i kronisk spontan urtikaria samt kronisk inducerbar urtikaria.  
Orsaken bakom kronisk spontant urtikaria är i de flesta fall okänd och utökade provtagningar eller allergitester är sällan nödvändiga.  
Vid kronisk inducerbar urtikaria utlöses urtikaria av exempelvis värme eller svettning, kyla, tryck, rivning och/eller solljus. Genom att undvika orsaken kan man också undvika nya utslag.

Vad orsakar nässelutslag?

Nässelutslag beror på att histamin och andra ämnen frisätts från celler i blodet. Histamin orsakar klåda. 

Symptom på nässelutslag

Det här är symptom på nässelutslag:

  • Upphöjda utslag som kliar kraftigt eller har en brännande känsla. 
  • Utslagen flyttar sig snabbt men lämnar inga märken efter sig. 
  • Utslagen kan ibland börja klia redan innan du ser dem med blotta ögat. 

Behandling 

Den allra viktigaste behandlingen av nässelutslag är att ta bort den utlösande orsaken (gäller främst den akuta varianten), men ibland är den inte helt lätt att hitta. Ofta blir målet då med behandlingen att lindra symptomen i väntan på att nässelutslagen ska gå över. 

Tablettbehandling med så kallade antihistaminer är i många fall tillräckligt. Vid kronisk urtikaria krävs långvarig, regelbunden medicinering med antihistaminer, ofta i högre doser. Antihistaminer orsakar sällan biverkningar. Desloratadin/Aerius kan tas i dosen 4/dag utan biverkningar eller trötthet. Så kallade sederande/tröttande antihistaminer bör undvikas annat än till natten.  

Om antihistaminer har otillräcklig effekt vid kronisk urtikaria ges ofta injektionsbehandling med omalizumab (Xolair).   

Vad kan jag göra själv?

För att lindra besvären av nässelutslag kan du duscha svalt och använda kylbalsam. Kylbalsam går att hitta på ditt apotek.  
Efter att du haft nässelutslag kan du bli extra känslig för ämnen som irriterar huden, så det kan vara bra att undvika sådana typer av ämnen i någon vecka efteråt. Det kan till exempel vara tonfisk, jordgubbar eller skaldjur. 

Försiktigt solande kan ibland lindra symtomen vid kronisk urtikaria.