Capio
Capio
Capio

Hallux Rigidus - stela tår

Stel stortå (Hallux rigidus) gör att stortåledens rörlighet försämras på grund av artros i leden. Det kan göra ont när du går. En stel ”rullsula” i skon kan minska besvären.

Vad är Hallux rigidus och varför får man det?

Hallux rigidus innebär artrosutveckling i stortåns grundled. Tidigare har artros ofta felaktigt benämnts som förslitning. Det är en olycklig term då den kan göra den enskilde rädd för att ”slita” ytterligare på leden och därmed leda till inaktivitet.

Artros kännetecknas av obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning i ledbrosket, där de nedbrytande faktorerna överväger. Ledbrosket tunnas ut och kan så småningom försvinna helt. Runt ledytorna leder artros till broskutväxter med förbening.

Symptom kopplat till Hallux rigidus

Du upplever stelhet och smärta i leden med svårigheter att sträcka tån uppåt. Detta märks särskilt vid stegavveckling och frånskjutet av steget. Det gör ont när du går till exempel. Besvären kommer smygande, vid plötslig smärta beror det oftast inte på artros.

Vem drabbas?

Den exakta orsaken är fortfarande okänd. Det finns ett antal kända riskfaktorer som ökar risken för utveckling av artros:

  • Ärftlighet.
  • Skador i anslutning till leden kan spela in.

Hög ålder orsakar i sig inte artros, även om tillståndet är vanligare i högre åldrar.

Egenvård - vad kan jag göra själv?

Man börjar alltid med behandling utan operation. Ofta består behandlingen i användning av skor med stel ”rullsula” (MBT-liknande skor). Sulan kan köpas i sport- och skoaffärer samt rehabbutiker utan särskild remiss. Sulan underlättar stegavveckling och minskar besvären.

När och var ska jag söka vård?

Sök i första hand din husläkare eller företagshälsovård som kan beställa röntgen. Vill du diskutera kirurgiska möjligheter skickas remiss till ortoped/fotkirurg.

Operation

Artros i leden går inte att bota men besvären kan minskas. En vanlig metod är att såga av toppen på ledhuvudet. Man kan förvänta sig att smärtan minskar och rörligheten blir bättre. Grundsjukdomen är emellertid kvar och besvären kan återkomma så småningom. Om artrosen är mycket uttalad kan en steloperation av leden ge bäst resultat.

Risker med operation

  • Vid all kirurgi, även mindre, förekommer en mindre risk för sårinfektion.
  • En liten risk för blodpropp finns.
  • Vid steloperation finns det en liten risk att läkning i den stelopererade leden uteblir.

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete du har men ofta behövs minst två veckors vila. Tungt stående/gående arbete kräver ofta sex till åtta veckors sjukskrivning.

Vi hjälper dig