Capio
Capio
Capio

Luftvägsinfektioner och ÖNH

Luftvägsinfektioner kan orsakas av både virus och bakterier. Infektionen påverkar slemhinnorna i luftvägarna och vanliga symtom är snuva, halsont, hosta och feber. Luftvägsinfektioner är smittsamma och sprids genom direktkontakt, luftburna partiklar eller droppsmitta.

Här kan du läsa mer om olika luftvägsinfektioner samt besvär med öron, näsa och hals. Du hittar även information om hur, när och var du kan få hjälp.